Solanderföreningen i Öjebyn höll årsmöte

I coronavirusets skugga genomförde Solanderföreningen i onsdags sitt årsmöte i närvaro av ett tiotal föreningsmedlemmar.

20 mars 2020 05:05

Ordföranden Dan Svedberg inledde med parentation över under året avlidna medlemmar. Mötesfunktionärer valdes och med Hans ”Frecka” Fredriksson vid klubban genomfördes årsmötesförhandlingarna snabbt och med ackuratess. Verksamhetsberättelse och bokslut godkändes och i enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Till nya ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Åsa Wikman och Åsa Berglund och förslag till budget och verksamhetsplan antogs. Efter en kort kaffepaus underhöll trubaduren Sigurd Granström med visor på pitemål. Han kåserade mellan sånginslagen skämtsamt om så vitt skilda ting som sina egna idrottsprestationer, pitemålets grammatik och gubben Noaks avfallsproblem ombord på arken.

Solanderföreningens styrelse och övriga funktionärer ser ut som följande efter årsmötet: ordförande Dan Svedberg, styrelseledamöter Karl-Erik Andersson, Barbro Gustafsson, Roger Olofsson (2019 till 2020) Birgitta Långhed, Åsa Wikman, Åsa Berglund (2020 till 2021), ersättare i styrelsen Tage Wiklund, Anne-Lovise Hedkvist och Ivar Gustafsson, revisorer Kjell Öhrberg, Ulf Johansson, ersättare Thomas Åkerlund, valberedning Assar Pettersson och Britt Ljunqvist da Silva.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ivar Gustafsson