Rekordmånga deltagare på Pappers avdelning 158

21 mars 2016 11:05

Den 15 mars höll Pappers avdelning 158 Munksund sitt 87:e årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Tore Stenberg valdes att leda årsmötet. Mötet hade rekordmånga besökare. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och räkenskapsföraren tillstyrktes.

Följande val gjordes. Kassör för två år (omval), Christer Berglund, studieorganisatör för två år (omval), Christer Nordsvahn och Lars-Eric Samuelsson, styrelseledamöter för två år (omval). Nyval Magnus Lundberg. Huvudskyddsombud för tre år Patrik Burman (nyval). Revisorer för två år: Jenny Nordmark (omval) och Lena Eriksson-Ökvist (nyval).

Övriga i styrelsen är ordförande Stefan Lundkvist samt ledamöterna Niklas Eklund och Patrik Burman.

Val av övriga befattningshavare gjordes också. Mångårige styrelseledamoten och sekreteraren Bo Rosén avtackades efter ett välförrättat värv. Förbundets hederstecken för 25 års fackligt arbete tilldelades Christer Nordsvahn och Bo Berg. Ordförande Stefan Lundkvist informerade om avtalsförhandlingarna. Mötet avslutades med förtäring i form av smörgåstårta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christer Berglund