Piteå Diabetesförening höll årsmöte i Samvaron

Mötet inleddes av ordförande Curt Bergvall som hälsade välkommen och en tyst minut hedrade de medlemmar som under året avlidit.

21 mars 2020 04:00

Till att leda dagens möte utsågs Börje Karlsson som ordförande och Marianne Segerstedt som sekreterare. Till ordförande för två år valdes Curt Bergvall. Till styrelseledamöter för två år valdes Bo Sjöberg, Fanny Andersson och Marianne Sergerstedt. Till styrelsesuppleanter ett år valdes Ingegerd Bergvall och Jessika Keith. Till revisor för två år valdes Olov Gustavsson och till revisorssuppleanter ett år valdes Sune Westerberg och Kristina Ekman.

Under året har föreningen ordnat sedvanlig julgröt, diabetesmöte för föräldrar där Agneta Nordqvist berättade om sitt liv som diabetiker från 7 års ålder, en grillträff vid Nolia och ett surströmmingskalas i Samvarons lokaler.

Fanny Andersson anordnade ett ungdomsläger i Kåbdalis, där 14 medlemmar från hela landet deltog. Under världsdiabetesdagen samlade Lions in pengar till Diabetesfonden medan föreningen informerade om diabetes, både i Småstaden och Gallerian. På kvällen hade vi medlemsmöte i Samvaron, där två diabetessköterskor från Piteå Lasarett berättade om diabetes typ 1 och typ 2.

En av våra medlemmar informerade om hur sprutspetsar ska slängas, man kan hämta burkar på hälsocentraler och lasarettet och där kan man också lämna in dem.

En läcker smörgåstårta intogs och lotter såldes under kvällen. Ordförande Curt Bergvall tog till orda och pratade om föreningens framtida aktiviteter. Därefter tackade han de cirka 30-talet medlemmar som deltagit i årsmötet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tord Eliasson