Det var andra gången som initiativtagaren och organisatören till nostalgiträffen, numera Skellefteåbon Ulf Dahl, bjudit in ett flertal välkända Arvidsjaursprofiler. Både då nuvarande ortsbor och också ett flertal hemvändare som haft sin uppväxt och har sina rötter i Arvidsjaur med omnejd – och som har det gemensamma att de är ”ambassadörer” för sin tidigare uppväxtort.

– Huvudmålet med nostalgiträffen är att vi hemvändare med fortfarande starka känslor för vår tidigare hemort ska kunna stärka banden både med vår uppväxtort samt till alla dem som fortfarande bor kvar här, säger Ulf Dahl som tillsammans med ortsbon Karl-Gustav Lindström arbetat fram ett digert program där förutom gemensamma minnen från flydda dagar vävdes samman också information om dagens Arvidsjaur samt ett antal studiebesök stod på dagordningen under de två nostalgidagarna.

Träffen inleddes med presentation av deltagarna innan Arvidsjaurs inbjudna kommunalråd Sara Lundberg tog till orda och presenterade lite om dagens Arvidsjaur i smått och stort. Hon berättade bland mycket annat om kommunens tillväxtplan inför framtiden. Bland annat uttryckte rådet inför den församlade nostalgigruppen att hon hade gott hopp om att det mångåriga befolkningstappet i kommunen de närmaste åren ska kunna avtrappa.

Artikelbild

| Organisatören Ulf Dahl.

Hotell Laponias ägare sedan tolv år Kristoffer Lundström hade också bjudits in för att berätta lite om sin resa från ung hotellägare till att genom olika satsningar nu lyckats öka hotellets omsättningssiffror till det dubbla jämfört med när han tog över efter den förra ägaren Hilding Holmqvist.

Övriga föreläsare under de två dagarnas minnesträff var hemvändaren Stig Gunnerfeldt (skapare av Arlanda stad som förmedlade en liten omvärldsanalys om hur han tror att andra upplever Arvidsjaur av idag och framtiden), Lena Lindgren, Lennart Öhman, Matz Edin, Karl-Gustav Lindström (som alla berättade lite om Arvidsjaurs historia), samt Rickard Sköld i samband med gruppens studiebesök uppe vid regementet.

Förutom regementsbesöket hann för övrigt gruppen även med besök på ortens hembygdsmuseum och att ta en titt på de klassiska före detta jägmästarbostäderna där idag restaurang ”Skogen” är etablerad.

– Träffen blev som helhet mycket lyckad och önskemål fanns om att vi ska kunna anordna fler liknande sammankomster inom en snar framtid, summerar Ulf Dahl den uppskattade nostalgiträffen.

Nils Widman