Möte med fokus på olyckor i hemmet

Piteå HjärtLung har haft medlemsmöte.

5 februari 2019 12:00

Ordförande i Piteå hjärtlung, Anita Berglund, öppnade mötet med att hälsa ett 70-tal medlemmar, som mött upp, varmt välkomna samt Christina Eriksson som bland annat ska prata om ”hur undviker man fallolyckor i hemmet”. Christina börjar med att berätta om att hon och hennes man driver ett företag där de erbjuder service och omsorg för den som är äldre och vill ha ett annat alternativ till traditionell hemtjänst. Här får man råd om hjälpmedel utifrån de behov man har för att kunna behålla de vanor som gör vardagen trivsam och meningsfull i sitt hem. En trygg och personlig omsorg där man bestämmer villkoren själv och man köper den tid man behöver. De som arbetar där är undersköterskor och gör allt de kan för att vara flexibla med hjälp till exempelvis aktivering, tvätt, utevistelser, grupputflykter, matdistribution, ledsagartjänst, städning, trädgårdsarbete och mycket mera. Deltagarna på mötet får en del ”tips och råd för att förhindra fallolyckor”. De vanligaste olyckorna sker i hemmet och varje år skadas 70 000 personer i Sverige så illa att de behöver vård på sjukhus. De flesta som faller är 65 år och äldre. Man kan göra mycket själv för att inte falla såsom äta näringsriktig mat, träna balansen, motionera, ha koll på mediciner etcetera. För en säker miljö är det viktigt att bland annat ha bra belysning, bära mobiltelefon med sig, ha kontroll på mattor med mera. Mötesdeltagarna får även broschyrer där man bland annat får tips om sittande övningar, som man kan utföra hemma, för att mjuka upp sina leder och bibehålla en bra balans.

Så var det dags för köksgruppen att servera deltagarna kaffe och en god smörgås. Nu tog Lennart Thelin, huvudinstruktör både inom Norrbotten och Riksförbundets HLR-team, vid och presenterade hur HLR fungerar. Av plötsligt hjärtstopp drabbas cirka 6 000 personer/år i Sverige. Av dessa inträffar 2/3 i hemmet. HLR-räddare har utbildats sedan 1966 och önskemål är att många fortsätter att utbilda sig då behovet är stort. Är man registrerad som mobilräddare så ringer mobilen till dem som bor närmast där ett befarat hjärtstopp anmäls och man ser på telefonen den adress dit man ska åka för att hjälpa till. Inom Piteåregionen finns det många hjärtstartare uppsatta, där Piteå Hjärtlung har hjälpt till med bidrag till inköp. Bilder visas på hur man gör när man arbetar med en hjärtstartare.

Mötet avslutas med att Anita B informerar om när föreningens årsmöte kommer att hållas och därefter blev det dragning på de lotter som sålts under kvällen där vinsterna skänkts av medlemmarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lilian Sjöström sekreterare i Hjärtlung Piteå

Ämnen du kan följa