Kristdemokraterna höll höststämma

30 oktober 2019 11:18

Kristdemokraterna i Norrbotten har haft höststämma i stadshuset i Luleå. Medverkade gjorde riksdagsledamoten Kjell-Arne Ottosson från Värmland som sitter i Miljö- och jordbruksutskottet. I det civila är han lärare.

Det är fjärde gången som han är i Norrbotten. Han har besökt vindkraftsparken i Markbygden, Sunpine samt träffat fiskare på Junkön. Jakt, viltvård samt fiske ligger honom varmt om hjärtat förutom miljö- och jordbruksfrågor.

Han berättade också om aktuell rikspolitik. KD är familjepartiet framför andra. Det förebyggande arbetet med trygga familjer och bra skola är grunden för lag och ordning i samhället. KD har ett eget budgetförslag för 2020 med trygghet och välfärd i fokus. Ett Sverige att lita på.

KD ligger nu på tredje plats i förtroendemätningar samt har ökat 19,8 procent under innevarande år. Vårdreformer, satsningar på äldreomsorg, samt att återupprätta LSS, till exempel rätt till sondmatning och andningshjälp är viktigt. Även sociala insatser samt fler utbildningsplatser när det gäller vårdyrken.

KD vill också ha skattesänkningar för breda grupper i stället för värnskatten för de 5 procent som tjänar mest. Landsbygdssatsningar med höjda reseersättningar samt stöd till lanthandlare eftersom de är så otroligt viktiga för att bygden ska leva. Ytterligare servicekontor i Arjeplog och Pajala förutom regeringens satsning föreslås också.

Kommunikatör Ronja Strid medverkade också. Hon är anställd som regional ombudsman för region norr. Hon har kandidatexamen i kommunikationsvetenskap och skrev sin c-uppsats om strategisk politisk kommunikation och sociala medier. Hon ansvarar för att utbildningar av förtroendevalda och funktionärer samt kampanjaktiviteter genomförs kontinuerligt.

Verksamhetsplan och aktivitetsplan för Norrbottensdistriktet antogs. Målet är att starta lokalavdelningar i både Arvidsjaur och Arjeplog. Båda orterna har fått flera nya medlemmar så underlag finns och förhoppningen är att det ska finnas KD-listor på båda orterna till valet 2022.

Många ombud och medlemmar åker till rikstinget i Umeå i november. De har delat upp ansvarsområden sinsemellan att läsa in sig på och förbereda. Arbete och företagande, miljö och energi, hälso- och sjukvård, utbildning och kultur och så vidare. Sammanlagt 12 områden ska behandlas på rikstingen 8-10 november.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helén Lindbäck