KD höll riksting i Umeå

Kristdemokraternas riksting hölls i år i Umeå under den gångna helgen. Ett 20-tal ledamöter från Norrbotten deltog.

12 november 2019 13:16

Det avhandlades 299 motioner och en landsbygds- och integrationsproposition, dessa ska vara vägledande i Kristdemokraternas framtida politik för ett bättre och säkrare samhälle.

Partiordförande Ebba Bush Thor höll ett engagerande inledningstal där hon sa att vi måste fortsätta att arbeta för ett samhälle som håller ihop, det måste bli ett slut på kriminaliteten och brottsligheten för människornas trygghet.

Från Norrbotten var vi ett tjugotal deltagare och ombud som ville slå vakt om våra intressen och prioriteringar i Norrbotten, vi framförde bland annat om behovet av skyddsjakt på säl, om byggandet av Norrbotniabanan och behovet av underhåll av våra vägar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Malin Viklund