Jesus ser bakom fasader och förbi gömställen

7 november 2019 12:09

21 söndagen efter trefaldighet

Tema: Samhällsansvar

Jag gömmer mig ibland. För Jesus, för människor och för mig själv. Orsakerna varierar: "kan själv", skuldkänslor, osäkerhet inför om jag är välkommen, otillräcklighet... När jag var barn tyckte vi det var roligt att spionera - vi trodde att ingen såg eller hörde oss när vi sprang runt i mörkret (vi hade fel!).

Är Sackaios en som gömmer sig eller en som spionerar? Jag vet inte, han är i alla fall angelägen att få vara med utan att faktiskt vara med, att få se utan att bli sedd.

Skuldkänslor? Längtan efter förändring i livet, men inte modig nog? Kolla upp vem Jesus var utan att bli sedd? Rädsla att inte bli välkomnad och därför höll sig på sidan?

Oavsett orsak ser Jesus honom - både den han blivit (syndare som utnyttjar sin ställning i samhället) och den han faktiskt är - älskad och återfunnen av Gud.

Jesus kommer hem till Sackaios och hans liv får en ny start. Sackaios hittar hem till sig själv, han blir fri till ansvar igen, nu med andras bästa för ögonen.

Jesus ser bakom fasader och förbi gömställen. Han är seendets Gud. Jesus kommer hem hos dig och mig och han får oss att hitta hem till oss själv och inget är som hemma!

församlingspedagog Hortlax församling

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marianne Hellgren