Inspiration i Havremagasinet

19 april 2016 09:19

Utbildningsdag och årsmöte på Havremagasinet för konstföreningar anslutna till Sveriges konstföreningar, Norrbotten. Ett tillfälle att se tillbaks på året som gått men framför allt att inspireras och ta ut riktning framåt. En av dem som hjälpte till med det var Felice Hapetzeder konstnär och medlem i konstnärsgruppen Local A. Felice är en av de tio konstnärer/konstnärsgrupper som konstföreningar kan låna från Sveriges Konstföreningar i projektet ”Konst i Arbete”.

Felice Hapetzeder inledde med att berätta om Local A:s arbetssätt, vilket visade sig knyta an till temat i de två utställningar som Ingela Ögren Weinmar presenterat under förmiddagen.

Knutte Wester, i sina skulpturer om barn i utsatthet i kontrast till de barn som Maria Friberg presenterar i sina foton, där barn ses leva överflöd. Men ändå barn med samma behov av tillhörighet, gemenskap och framtidshopp. Barn med rätt att få sina röster hörda.

Efter introduktion var det dags för workshop med uppgiften att i lera göra ett självporträtt och samtidigt formulera en fråga kring den egna rollen i konstföreningen. Intensivt, tyst arbete där Felice allt eftersom kallade ut deltagarna för att ta foto på var och en, bokstavligen bakom sitt självporträtt och frågorna samlades in i en låda.

Under årsmötet arbetade Felice Hapetzeder med sammanställningen så när årsmötet var slut var det också klart. Bildspel med självporträtt och frågor i blandad ordning som underlag för avslutande samtal kring konstföreningarnas uppgifter, nya och gamla och sådana som man ännu inte visste att man hade. Entusiasmerade, glada över att ha få ha pröva på, tar deltagarna med sig förbundets erbjudande om att få låna konstnär hem till sina föreningar. Kalix konstförening funderar redan på ett returbesök för Felice Hapetzeder.

Vid årsmötet omvaldes Karin Westergren, Kiruna, som ordförande i Sveriges Konstföreningar, Norrbotten. Styrelsen i övrigt består av Inger Månsson, Kalix, Lena Gustavsson, Piteå, Eva-Linnéa Eriksson, Luleå, Eeva-Leena Väätäjä, Kalix, och ersättare Sol-Britt Hertting, Luleå, och Ebba Billström, Luleå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Westergren