Från kolugn till pappersbruk

7 november 2019 15:12

SPF Häggen har hållit höstmöte med temat: ”Från kolugn till pappersbruk”.

En av de första riktigt kyliga höstdagarna samlades ett hundratal förväntansfulla medlemmar i SPF Seniorerna Häggen för att äta en mycket god lunch på Piteå Stadshotell samt lyssna på ”Livsnjutarna” Jarl-Olof Engström och Curt Swedbergs berättelse om ”Från kolugn till pappersbruk”. Inriktningen på deras berättelse var Smurfit Kappas uppbyggnad och utveckling.

Dag Wikman inledde med att hälsa välkommen och lättade genast upp stämningen med några roliga skämt. Han hälsade alla medlemmar välkomna och riktade ett speciellt välkommen till våra berättare denna dag. Även skrivtolkarna Mia och Petra, som med flinka fingrar skrivtolkade allt som sades, fick ett varmt välkommen.

Vi fick en ingående skildring av en lång utveckling från små byasågar till större sågverk. De berättade om så kallade kronlägenheter, som främst byggdes för att få folk att arbeta i skogen.

Vi fick följa hur sågverk byggdes upp efter kusten och timret som flottades dit. Detta resulterade till slut i byggandet av dåtidens ASSI – alltså nuvarande Smurfit Kappa.

Vi fick se och prova vad som produceras i dag av kraftliner, som är ett ytskikt till wellpappkartong.

Vi fick oss till livs vilken stor och betydelsefull industri detta är med drygt 500 anställda och en årsomsättning på 3,9 miljarder kronor. 150 lastbilar kommer varje dygn med timmer till fabriken. Kraftlinern som produceras är 6,5 m bred och produktionen per dygn motsvarar sträckan Piteå - Paris.

Efter denna spännande berättelse visades en film om dagens Smurfit Kappa och vi i publiken kunde verkligen konstatera vilken enorm utveckling fabriken genomgått. Den är än så länge Europas största. SCA bygger nu världens största fabrik i Obbola, så nu gäller det för Smurfit Kappa att spänna bågen!

Dag Wikman avtackade Jarl-Olof och Curt och sedan förrättades lottdragning och många lyckliga vinnare sågs stiga fram.

Mötet avslutades med att ordförande Sara Dahlberg berättade om kommande aktiviteter. Närmast i tur står seniormässan 5-7 november i Arcushallen i Luleå och en subventionerad buss tillsammans med SPF Rönnen onsdag 6 november. Pubaftonen på Lemon Tree är flyttad till 22 november och nästa månadsmöte äger rum på Framnäs 27 november. Höstens aktiviteter avslutas med luciaunderhållning 11 december på Statt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Lindkvist