Årsstämman hölls i Fjällbonäs

Temat för Centerpartiets Arvidsjaurkrets årsstämma i Fjällbonäs vackra byastuga var små enheter, svåra förhållanden och stor effekt.

16 mars 2020 05:00

Nej, det är inte centerkretsens arbetsvillkor som beskrivs utan Arméns jägarbataljon.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar då gamla styrelsen med ordförande Bjarne Hald i spetsen erhöll förnyat förtroende fick bataljonens chef, överstelöjtnant Mattias Holmqvist, ordet.

Han berättade om jägarbataljonens betydelse för kommunen, nationellt såväl som internationellt. Inte bara att den är en arbetsplats för 300 heltidsanställda officerare och soldater. Bataljonen grundutbildar även 139 rekryter under 2019 och 2020.

Det tuffa läget gör jägarbataljonen till en uppskattad samarbets- och utbildarpartner för andra länders militärer, såväl på hemmaplan som ute under svåra geografiska förhållanden och klimatvillkor runt om i världen på sök-, räddnings-, underrättelse- och säkerhetsoperationer.

Insatser exempelvis vid undsättning i fjällen men också till havs från helikopter har många gånger varit avgörande för utgången. Även i Irak, Bosnien, Kosovo, Afghanistan och Mali har det funnits soldater som startat resan i Arvidsjaur.

Mattias Holmqvist avslutade med att lovorda det långvariga samarbetet med Arvidsjaurs kommun och invånarna. Han hoppas på en ny satsning inte minst från lokalpolitikens sida inför försvarsbeslutet hösten 2020, då uppstarten av K4 förhoppningsvis blir verklighet.

– Vi är tacksamma mot lokalpolitiker, exempelvis Bjarne Hald i centerpartiet, som drivit frågan inför sina försvarspolitiska kollegor i riksdagen. Det stödet välkomnas även från övriga partier, säger han.

Arménsjägarbataljon finns med i kommunens arbetsgrupp för tillväxt, vilket är viktigt för alla parter.

– Det finns inga intressekonflikter och speciellt är vi tacksamma för samarbetet kring bostäder och arbete för den medföljande parten, säger Homqvist.

Stämman var mycket inspirerande, trots att den hölls ett mellanvalsår.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mats Klockljung