Älvsbyhistoria ur Gårdings perspektiv

En annorlunda berättelse om en period av Älvsbyns historia sedd ur en affärsfamiljs liv, Gårdings. Det fick trettiotalet människor höra på en berättarträff som SPF Seniorerna Pärlan anordnade i Fluxens ”gamla restaurang”.

18 september 2019 11:31

Inger Lundberg med bisittaren och systern Elisabeth Lindgren samt Britt Norman från forskarföreningen berättade och visade bilder om framväxten av Gårdings Järnaffär och gav med det många intressanta tillbakablickar av livet i kommunen under en lång historisk period, från det politiska styret till den enskilda familjen.

Med många fotografier visades gatulivets förändring och centrums förflyttning från ”Storgatan 1” till dagens.

De berättade om människors flyttningar mellan regioner i norr, ekonomiska villkor, utbildning och brist på utbildning. Framväxten av Gårdings Järnaffär med olika placeringar, inredningar, olika ägare och varor som salufördes presenterades med hjälp av fotografier och tidningsurklipp. Och med det även samhällsförändringen.

Inger och Elisabeth nämnde många namnkunniga personer från bygden, Sten Öberg, Ivan Wikström och Lasse Öberg bara för att ta några namn, samtidigt som de berättade om någon händelse där de varit inblandade.

Flera hade börjat sina mer framgångsrika karriärer med att jobba som springpojke på Gårdings. Det blev uppfriskande för mångas minnen och för många ny kunskap.

Inger betonade vikten av att fotografera och spara bilderna för framtiden, också hur värdefullt det är att intervjua äldre personer om svunna tider medan de ännu finns bland oss. Det är ett råd som inte kan utdelas för många gånger.

Bygdens historia kan redogöras ur många olika perspektiv och denna gav många levande och spännande inblickar ur ett ”Gårdingskt” sådant.

Efter föredraget serverades gott hembryggt kaffe med utsökta, hembakta kakor, kaffekoppar som lånats från en annan by och som därefter togs med hem för att diskas av frivilliga medlemmar som ställde upp ideellt, allt för att man inte fick använda all utrustning som ändå fanns på plats.

Kanske är det event som dessa, som bidrar till att en förening kan växa? Att träffas för att få veta nya saker, delge andra vad man vet, fika och prata tillsammans. Det har bidragit till SPF:s framgång. Föreningen driver en cirkel om ”Älvsbyn förr och nu”, den ges på onsdag förmiddagar i Kyrkmalmens lokaler. Den som är intresserad kan kontakta Martin Dahlin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Inger Boström