Läsarbilden Aftonrodnad. Det börjar vara vackra kvällar vid Fårön nu.↔Foto: Kerstin Olofsson