Var går Moderaternas sedlighetsgräns?

Att Putins propagandakanal nämner svenska Moderater i positiv anda är ett tydligt bevis på att M är ute på hal is.
Att Putins propagandakanal nämner svenska Moderater i positiv anda är ett tydligt bevis på att M är ute på hal is.

Det är 152 mil mellan Umeå och Moskva. Information som tidigare skulle ta flera dagar att nå fram färdas idag med blixtens hastighet.

Ledare 8 oktober 2019 05:00
Detta är en ledare. Piteå-Tidningens ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Moderaterna i Umeå med kommunalrådet Anders Ågren (M) i spetsen delade ett inlägg på Facebook om hur skolor tvingar elever att delta i politiska manifestationer mot sin vilja, och detta tog sig snabbt andra vägar än till de sponsrade mottagarna i Umeåområdet. "Nyheten" plockades upp, inte bara av högerextrema och populistiska sidor i Sverige, utan även av ryska propagandakanalen Russia Today.

Det är ingen slump att Moderaterna i Umeå avsiktligt lyfter frågan på det sättet de gör. Det är ingen slump att de väljer att göra ett sponsrat inlägg med innehåll som egentligen borde kontrollerats ytterligare innan de tryckte på "publicera", med målet att nå tusentals. De är inte intresserade av att ge hela bilden, eller för den sakens skull driva frågan som en seriös, politisk fråga.

Deras intresse ligger i att nå en grupp i samhället som hatar Greta Thunberg. Som hatar klimataktivister. Miljöpartister. Veganer. Sossar. Som ifrågasätter "sjuklövern" och det politiska systemet i Sverige. De vill nå en grupp människor som känner avsky mot en påklistrad politisk korrekthet och det gör Moderaterna lättast genom att förstora en historia om en skolklass som skulle redovisa sitt arbete om personlig klimatpåverkan de gjort och måla upp den som att skolan tvingat en hel klass att bli socialistiska veganer mot sin vilja.

I själva verket skulle eleverna mötas för att ha en gemensam redovisning för sina klasskamrater och inbjudna föräldrar om den senaste veckans hållbarhetsarbeten, som sammanfallit med kommunens hållbarhetsvecka. Att skolan anammar Greta Thunbergs klimatinitiativ som lockat miljoner ungdomar runt om i hela världen och gör sin egen twist på det är inte direkt att tvinga eleverna att bli klimataktivister. Däremot ger skolan eleverna en chans att inom sina egna ramar kunna diskutera populärkulturella fenomen (att testa på att ha en egen klimatmanifestation) och samhällskritik.

Rektorn medger att ja, det var felaktigt att beskriva slutredovisningen som en “klimatstrejk”. De var mer ute efter att göra en gemensam manifestation, utifrån aspekten att klimatet är vårt allas ansvar och vi måste hjälpas åt för att förändra. Anders Ågren hävdar däremot att en grupp mellanstadieelever som slutredovisar sitt veckolånga klimatprojekt som en tidstypisk klimatmanifestation är detsamma som att lärarna tvingar iväg barnen på att delta i första maj-demonstrationer.

Det är ingen slump att Moderaternas profilfrågor i Umeå väljs ut för att passa en tänkt målgrupp, inte för att driva seriös, moderat politik. Vad hände med ökad privatisering, ökat företagsstöd och sänkt kommunalskatt? Nej, de frågorna hamnar i skymundan mot frågor som är tänkta att locka en målgrupp som kategoriserar människor, ifrågasätter "etablissemanget" och som har en kort väg mellan problemformulering och skuldutnämnande. De anspelar på fördomar och förklär dem i moderat politik.

Populismens vindar viner i Sverige och det är rakt pinsamt att Moderaterna i Umeå medvetet agerar segel åt dem. Moderaterna själva skulle aldrig erkänna det, men för alla som stått utanför och följt utvecklingen de senaste åren vet att det bara varit en tidsfråga innan deras populism grävts sig in i det alternativa spektret i svensk politik. Att Anders Ågren (M) blir nämnd med namn i positiv anda på Vladimir Putins egna propagandamaskin Russia Today är nog det tydligaste beviset man kan få över att man är ute på djupt vatten med sin retorik.

Ämnen du kan följa