Egon bildar opinion för rättvis fred i Palestina

Egon Berglund i Bergsviken driver sedan fem år en uppmärksammad blogg om palestiniernas situation i allmänhet och de kristna palestiniernas i synnerhet. Ett engagemang som nyligen tog honom på hans tredje resa till Mellanöstern. "Då bjöd Diakonia in mig för att de anser att bloggen är bra som opinionsbildare", säger han.

30 april 2012 06:00

Att Egon Berglunds blogg "Dessa mina minsta bröder" fått namn efter ett bibelcitat är ingen tillfällighet. Han är aktiv medlem i Strömnäskyrkan och vill fästa uppmärksamhet på att många västerländska kristna glömt bort sina palestinska trosbröder och -systrar och hellre tar parti för den judiska staten Israels ockupationspolitik.

- När man använder Bibeln för att försvara förtryck av ett folk, då är man verkligen fel ute. Det är därför jag försöker ta reda på så mycket fakta jag kan och berätta vidare, säger Egon Berglund som tycker att han hade en meningsfull semester i slutet på mars.

En inre resa
Då var han och ytterligare ett 90-tal kristna svenskar i Västbanken och östra Jerusalem för att visa sitt stöd för sina kristna trosfränder i Palestina som längtar efter fred och försoning och en palestinsk stat.

- Trots allt som palestinierna utsätts för, är hoppet om en varaktig och rättvis fred med Israel alltid närvarande både bland kristna och muslimer. Det är fantastiskt, säger Egon Berglund.

Förutom den kristna biståndsorganisationen Diakonia, som arbetar för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen, arrangerades resan av studieförbundet Bilda och den kristna palestinska frihetsorganisationen Sabeel.

Många präster i Svenska kyrkan var med, samt pastorer i Missionskyrkan. En del av resenärerna hade arbetat som följeslagare, det vill säga varit på plats för att dämpa Israels våld och trakasserier mot den palestinska befolkningen. Bland resenärerna fanns också Diakonias aktivistgrupp.

- Istället för att bara göra en pilgrimsresa i Jesu fotspår, har många av dem som var med gjort en inre resa efter att ha sett den aktuella situationen med egna ögon, säger Egon Berglund.

Själv påbörjade han den inre resan 1979.

- Vi var en grupp kristna ungdomar som åkte till Ramallah, Galiléen, Gaza och Sinai på egen hand, för att se de platser Jesus varit i. Det var enklare då, för då fanns inte muren.

- Vi mötte många israeler men fick även god kontakt med palestinier som berättade om förtrycket. Vad jag inte hade så mycket kunskap om då var att det finns palestinier som var kristna.

- Trots att jag kände många som åkt till de heliga platserna på gruppresor i kristen regi, berättades aldrig om kristna palestinier, säger Egon Berglund.

Flera kristna samfund
Han tycker att han kan skönja en ökad medvetenhet i västvärlden sedan dess, om än många kristna turister fortfarande åker till Israel och undviker att besöka palestinierna på Västbanken.

- De besöker kanske Betlehem och födelsekyrkan ett par timmar utan att träffa sina trosfränder där, konstaterar Egon Berglund.

- En israelisk guide med en helt annan tro visar dem palestiniernas kyrka, är inte det konstigt? fortsätter han frågande.

Han påminner om att de palestinska kristna tillhör många trosinriktningar från de ortodoxa fornkyrkosamfunden, samt även andra samfund som anglikanska kyrkan, baptisterna, lutheranerna, kväkarna.

-Samtidigt är de svaga eftersom deras numerär är liten. Den höga arbetslösheten gör att många palestinier emigrerar och speciellt påverkas kyrkorna när de kristna palestinierna lämnar sitt land.

- Som prästen i Taybeh sa till oss: " Vi är de levande stenarna av den första kristna kyrkan".

- Men nu töms det heliga landet på sitt folk.

Det skulle dröja tills 2008 innan Egon Berglund återvände till Palestina, då med en grupp från studieförbundet Bilda. Vid det laget hade han startat sin blogg.

- Inför den resan var inställningen att skapa mötesplatser mellan kristna från Sverige och Palestina. De senaste tio åren har jag blivit allt mer engagerad i hur palestinierna har det, och det är främst genom Bilda jag fått nya inblickar.

- Min fru Gudrun satt ett par år i Bildas förbundsstyrelse. 2000 och 2003 reste hon till Västbanken och Gaza och fick tillfälle att besöka de kämpande palestinska kyrkorna. Hon gav mig mera aktuella intryck, säger Egon Berglund.

Orättvis vattentillgång
2004 blev en tändande gnista i hans fortsatta engagemang. Händelsen som fick honom att börja blogga, var när tre frikyrkoprofiler vägrade stödja ett upprop från kristna palestinier om hjälp att häva ockupationen.

- En person från Pingstkyrkan, en från Evangeliska frikyrkan och en från Frälsningsarmén, argumenterade mot Hopp-kampanjen, säger Egon Berglund.

I Sverige medverkade 12 kyrkor och organisationer på Kyrkornas världsråds inbjudan i kampanjen för att den israeliska ockupationen av de palestinska områdena ska upphöra.

Kraven som framfördes var att Israel ska lämna Västbanken, Gaza och östra Jerusalem och att produkter från israeliska bosättningar på ockuperad mark inte ska nå Sverige och EU.

Egon Berglunds senaste resa till Palestina kan intresserade följa dag för dag i text och bilder på hans blogg dessaminaminstabroder.blogspot.se där det bland annat framgår att sällskapets buss utsattes för stenkastning. Troligen av palestinier eftersom bussen var israeliskt registrerad och befann sig på palestinsk mark.

På bloggen finns också en mängd relevanta länkar samt citat, som till exempel detta från en av de palestinska guiderna:

"Idag använder en palestinier på Västbanken 60 liter vatten per dag jämfört med en israel som använder i snitt 350 liter. För en ekonomiskt hållbar utveckling krävs minst 100 liter vatten per dag och person enligt USA:s internationella utvecklingsorgan. Drygt 80 procent av vattnet från Västbanken används i Israel och av bosättare".

Kvävd fredsrörelse
Egon Berglund berättar om olika utflykter och besök, exempelvis i Jerusalems alternativa israelisk-palestinska informationscenter, som vill sprida information om vad som händer på ockuperad mark. Det är en del av fredsrörelsen, liksom exempelvis grupperingar som Rabbiner för en rättvis fred, Kvinnor för en rättvis fred, med fler.

Men jämfört med slutet på förra seklet har hundratusentals israeliska fredsaktivister krympt drastiskt och är nu bara ett par tusen.

- Få israeler är för en varaktig fred verkar det som, men jag tror att det också bland dem finns hopp om försoning.

- Det är bara det att de som ger uttryck för något sådant motarbetas av den nuvarande israeliska regeringen som vill kväva fredsrörelsen helt, säger Egon Berglund.

Sionistisk maktfaktor
Han hoppas att den bibeltolkning som kallas kristen sionism, och som finns bland svenska kristna som stödjer Israels ockupation av Gaza och Västbanken, är på utdöende.

- Med kunskaper och information kan människor förändra sin syn på saker och ting, tror han.

Men han minns också att med på hans senaste resa var en kristen som jobbar för Sabeel i USA. Hon berättade att där är de kristna sio- nisternas rörelse en stark politisk maktfaktor som påverkar USA:s politik gentemot Israel.

- Palestinierna vi träffade önskar en rättvis fred - en egen stat vid sidan om Israel. De vill alltså inte utplåna staten Israel, bara få 22 procent av det ursprungliga Palestina. Är det för mycket begärt? undrar Egon Berglund och tillägger:

- För mig är de heligaste i det heliga landet människorna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!