Vikten av att ta ansvaret

23 januari 2017 05:00

Exemplen börjar vara rätt många i Piteå och vårt spridningsområde. Exempel på påhittade nyheter som får fötter i sociala medier och slutar i kritik mot Piteå-Tidningen som inte vågar berätta eller medvetet mörkar. Eller lokala politiker som påstår att vi hittar på nyheter, förvanskar fakta och är allmänt okunniga och med sådana påståenden får ett gäng påhejare som okritiskt håller med.

Eller främlingsfientliga krafter som sprider tron att vi har en dold politisk agenda som går ut på att vi skyddar exempelvis invandrare eller samhällseliten. Vi har till och med fått ett namn: PK-media. Ordet är laddat med betydelser som mörkning, hålla om ryggen, lögner, oviktiga nyheter och konspiration.

Det svider i hjärtat när misstron mot oss och media i allmänhet växer när vår enda ingång är att leverera viktiga, sanna nyheter. Det svider när vi tar ansvar och det vänds mot oss, när vi håller hustrumisshandlaren eller incestbrottslingen anonym för att inte hänga ut brottsoffren, när vi inte misstänkliggör hela grupper av oskyldiga människor för enskilda rötäggs illdåd. Men det svider som mest när till synes justa människor plötsligt fått för sig att hela yrkeskåren journalister vänt dem ryggen.

I en aktuell studie från flera stora tidningar och Handelshögskolan i Stockholm framgår att runt var femte svensk har en misstro till de traditionella medierna som dagspress, radio och tv. Det är alarmerande siffror och även om Piteå-Tidningen i tidigare undersökningar har bättre förtroende måste vi agera. I min värld finns bara en väg, öka transparensen och ytterligare förklara och berätta om våra val och avväganden och vikten av opartisk, oberoende och saklig press.

Det är inte många år sedan vår trovärdighet ifrågasattes från flera håll i samhället utifrån en helt annan vinkel. Då handlade det om att vi snaskade i människors olycka, att vi skvallrade och smutskastade. Att vi helt enkelt inte visade tilltäcklig hänsyn. Kritiken har med andra ord svängt 180 grader. Nu visar vi för mycket hänsyn.

Mitt i detta står jag pall i uppfattningen att oberoende nyhetsredaktioner är den bästa garanten för att tillfredsställa det som står högt på nästan allas lista, opartiska och sakliga nyheter. Det ska vi fortsätta att leverera. Vi gör det med sanningen och er läsare som uppdragsgivare. Piteå-Tidningens viktigaste kärnvärde är vår trovärdighet. Om våra läsare inte litar på det vi levererar är det bara att lägga ned verksamheten. Vi kompromissar aldrig med kärnuppdraget och fortsätter kämpa under devisen Sant och relevant.

Därför hittar du inga knivrån eller våldtäkter som aldrig ägt rum i Piteå-Tidningen, vi hittar inte på nyheter eller lägger osagda ord i politikers munnar. Vi kollar alltid fakta och källor och är frikostiga med rättelser när saker trots allt blir fel. Även om det finns individer och organisationer som säger annat ligger trösten i att det flesta av er vet att fundera på vad som kan ligga bakom attackerna mot de oberoende medierna.

Kampanj

Piteå-Tidningen ställer sig bakom branschorganisationens TU (Tidningsutgivarnas) informationskampanj om medier och trovärdighet som drar i gång över hela riket i dag. Den handlar om att förklara varför brottslingar ofta hålls anonyma, hur det pressetiska systemet fungerar och vikten av källkritik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bengt Larsson redaktionschef och ansvarig utgivare för PT

Ämnen du kan följa