Aktiviteter i balans ger bättre psykisk hälsa

Ingen energi och svårt att somna. Lättirriterad, orolig och svårt att koncentrera sig. Hjärtklappning, yrsel och besvär med magen.

Insändare 5 november 2019 09:58
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tyvärr är dessa symtom alltför vanliga idag. Stressrelaterad ohälsa har blivit ett av våra största samhällsproblem, men det går att vända trenden.

Enligt Försäkringskassans statistik kan mer än 48 procent av sjukskrivningarna relateras till psykisk ohälsa, i Norrbotten över 35 procent. Psykisk ohälsa är därmed den vanligaste orsaken till sjukskrivning. 

Under ett år drabbas en miljon svenskar i arbetsför ålder av ångest, oro, nedstämdhet eller sömnstörningar. Det är nästan 20 procent av den totala arbetskraften. Sjukskrivningstalen är särskilt höga hos kvinnor, ur ett nationellt perspektiv är det ungefär 2,5 gånger vanligare att en kvinna drabbas. 

Under andra kvartalet i år var 741 kvinnor och 304 män sjukskrivna för psykisk ohälsa i länet. Detta medför ett stort personligt lidande för dem och deras anhöriga, men det kostar också samhället i kostnader för sjukförsäkring och hälso- och sjukvård samt minskade skatteintäkter. 

Situationen är ohållbar, men det finns insatser som enkelt kan skapa förutsättningar för förändring. Ett sätt är att använda de olika kompetenserna som hälso- och sjukvårdens professioner besitter mer effektivt.
Vi vill lyfta hur arbetsterapeuters kompetens kan användas för att minska stressrelaterad ohälsa. Många förknippar kanske yrket främst med hjälpmedel eller handrehabilitering, men det finns mycket mer vi kan bidra med.

Inom arbetsterapi talar vi ofta om aktivitetsbalans – balans mellan arbete och fritid, mellan det vi människor vill och det vi måste göra. Den som upplever stressrelaterad ohälsa har i många fall utvecklat symtom som beror på den vardag som hen är mitt uppe i. 

Ofta är det svårt att själv se, och än mindre föreslå, strategier för att komma ur ekorrhjulet. Inom arbetsterapin finns flera evidensbaserade behandlingsprogram som kan skapa förändring. Du kan få stöd för att nå aktivitetsbalans, hantera vardagen bättre, hitta nya sätt för att klara av svårigheter samt att få en hälsosam livsstil.

Den ökande psykiska ohälsan är ett samhällsproblem som måste tas på allvar. Alla som kan behöver dra sitt strå till stacken om vi ska lyckas vända trenden. Vi anser att alla som upplever stressrelaterad ohälsa ska erbjudas kontakt med en arbetsterapeut. Det kan det främja den psykiska hälsan samt minska sjukskrivningstalen, en vinst för både individ och samhälle.

Ämnen du kan följa