Jag tycker inte, jag känner

Liza Nilsson går rakt på sak. Vi står inför en klimatkatastrof. Det är ingen åsikt, det är tusentals forskningsrapporter. Fakta. Och efter det kommer känslor.

18 maj 2019 06:00

Jag har alltid haft svårt för att tycka saker i offentligheten. Jag är politiskt intresserad, har koll på mina värderingar och vet var jag står i samhällsfrågor. Men i en tid där det ska tyckas publikt på allehanda plattformar, där frågor argumenteras och motargumenteras i evighet och åsikterna snarare kan upplevas som en accessoar än ett ställningstagande, har tyckhysterin skapat avsmak i mig. Det är också en av anledningarna till varför mina krönikor ofta handlar om lättsamma saker – hemlängtan, skogen, snöskottning och måla hus.

.

Något jag däremot är bra på är att känna saker. Jag är en känsloperson i varenda liten molekyl – från hjärtat ut till fingerspetsarna. Och nu känner jag så mycket att jag inte kan låta bli. Därför kommer den här krönikan bli lite annorlunda.

.

Jag går rakt på sak. Vi står inför en klimatkatastrof. Och du som är på väg att sluta läsa för att du inte orkar ta in. Snälla, stanna kvar. Att vi står inför en klimatkatastrof är ingen åsikt. Jag tycker inte det här. Det är fakta. Tusentals forskningsrapporter, presenterat av några av världens mest ansedda och oberoende organisationer, är eniga. Det här är på riktigt. Som det ser ut nu kommer dagens förda politik och vårt levnadssätt leda till en tregradig höjning av jordens temperatur. Jag skulle därför, såhär en dryg vecka innan EU-valet, vilja dela med mig av några exempel på vad det faktiskt innebär:

.

* Brist på mat, eftersom temperaturhöjningen har negativ inverkan på matproduktion av sädesslag som vete, ris och majs i de tropiska och tempererade zonerna.

* Att 60 miljoner människor drabbas av översvämningar och två miljarder människor lider brist på vatten.

* Skogsbränder. Bara i USA förväntas skogsbränderna öka sextonfallt till år 2100.

* IPCC:s senaste rapport drar slutsatsen att värmeböljor som nu inträffar en gång var 20:e år, troligen kommer att ske en gång vartannat år eller i bästa fall var femte år, redan omkring år 2100.

* Havsnivån höjs. Bangladesh, som i detta nu äts upp bit för bit av vatten, ser redan följderna av global uppvärmning. Låglänta delar av kuststäder, som Calcutta och Bombay i Indien eller Miami och New York i USA, kan periodvis komma att läggas under vatten, som en följd av översvämningar från orkaner och stormar.

* År 2090 kommer uppemot två miljarder av jordens befolkning att andas luft förorenad bortom vad WHO anser vara en »säker nivå«.

* År 2050 kommer 200-350 miljoner människor vara klimatflyktingar. Redan nu flyr fler från torka än talibaner i Afghanistan, rapporterar FN.

.

Forskningen säger att vi har tio år på oss att uppnå förändring. Tio år på oss att förändra våra egna beteenden, vårt företagande och våra politiska agendor. Tio år som är helt avgörande för mänsklighetens framtid. Jag tror att vi måste använda alla fönster vi har för att skrika om det här. Och det här är ett av mina. En halvsida i Piteå-Tidningen en vecka innan EU-valet. Kanske får jag någon – en, två eller femton – att sätta klimatet högst på sin agenda och rösta därefter. Kanske får jag någon att känna något, precis som jag har börjat göra.

.

Jag tycker ingenting om klimatkrisen. Det är ingen åsikt. Det är tusentals forskningsrapporter. Fakta. Och efter det kommer känslor. Känn det här du också.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Liza Nilsson