FramtidsfabrikenNative

”För att klara omställningen måste hela logistikkedjan vara fossilfri”

En förutsättning för att den gröna omställningen ska lyckas är att hela kedjan, från råmaterial till slutkund, är grön. En del i kedjan är norra Sveriges hamnoperatör ShoreLink. ”Vi är en viktig länk i den moderna industrin och vi vill och måste ställa om för att investeringarna ska lyckas”, säger ShoreLinks vd Peter Mörtlund.

ShoreLinks vd Peter Mörtlund och affärsutvecklingschef Henrik Vuorinen på plats i Victoriahamnen. ShoreLink är en del i de stora industriernas logistikkedja och en viktig länk för att den gröna omställningen ska lyckas.

ShoreLinks vd Peter Mörtlund och affärsutvecklingschef Henrik Vuorinen på plats i Victoriahamnen. ShoreLink är en del i de stora industriernas logistikkedja och en viktig länk för att den gröna omställningen ska lyckas.

Foto: ShoreLink

Native2023-11-08 05:00

ShoreLink är norra Sveriges hamnoperatör. De utför den dagliga verksamheten i hamnarna i Luleå, Kalix, Piteå och Skellefteå där de lossar och lastar fartyg samt lagerhåller gods. De ger även administrativ service till inneliggande fartyg via sina fartygsagenter. ShoreLink är en del i de stora industriernas logistikkedja och en viktig pusselbit för att den gröna omställningen ska lyckas. 

– Industrin ska ställa om och de måste också nå sina kunder på ett hållbart sätt. För att klara omställningen måste hela logistikkedjan vara fossilfri. Vi är en viktig länk i den moderna industrin och vi vill och måste ställa om för att investeringarna ska lyckas, säger ShoreLinks vd Peter Mörtlund.

– ShoreLink har funnits här länge, vi förstår och har kontakt med de stora industrierna och kan gå i takt med dem. Vi vill inte bara följa med i den gröna omställningen, vi vill ligga i framkant. När vår länk i kedjan blir grön inspirerar vi andra att också ställa om, säger affärsutvecklingschef Henrik Vuorinen.

undefined
ShoreLink utför den dagliga verksamheten i hamnarna i Luleå, Kalix, Piteå och Skellefteå. De lossar och lastar fartyg, lagerhåller gods samt ger administrativ service till inneliggande fartyg via sina fartygsagenter.

För ShoreLink handlar omställningen främst om att minska koldioxidutsläppen från sina maskiner genom att elektrifiera sin fordonsflotta som består av kranar, hjullastare samt större och mindre truckar. Företagets vision och mål är tydliga. 

– År 2025 ska vi vara Sveriges mest effektiva och hållbara hamnoperatör och år 2030 ska vi vara helt fossilfria. Jag är övertygad om att vi når dit, säger Peter Mörtlund.

Arbetet mot att bli fossilfria startade redan 2012 med den första hybridkranen i Piteå. På senaste tiden har ShoreLink accelererat takten i utbytet av sina fordon och nyligen investerat i infrastruktur för att kunna ladda en helt elektrifierad maskinflotta. 

– Vi använder oss idag av miljöklassificerade fordon och hybridkranar som kan köras både på el och diesel. De maskiner som inte är elektrifierade idag kör vi på grön diesel, så kallad biodiesel och 2021 tog vi vår första egna helelektriska kran i bruk i Kalix hamn, säger Peter Mörtlund.

undefined
Arbetet pågår för att elektrifiera fordonsflottan som består av kranar, hjullastare samt större och mindre truckar. År 2030 ska ShoreLink vara fossilfria.

ShoreLink arbetar även med att minska sin förbrukning av el och utreder möjligheten att installera solceller på befintliga byggnader. Utmaningar för att nå en fossilfri verksamhet finns dock.

– I dagsläget finns inte alla truckar vi behöver i elutförande men utvecklingen går snabbt och vi tror att det kommer att finnas om tre till fyra år, säger Peter Mörtlund.

Alla hamnar som ShoreLink verkar i växer. I Skellefteå pågår en utbyggnad av hamnen och i Luleå kommer projekt Malmporten att kraftigt utöka hamnens kapacitet. För att klara tillväxten behöver även ShoreLink växa och samtidigt utveckla verksamheten. 

– Vi digitaliserar för att effektivisera och är bland annat först i Sverige med en helt digitaliserad hantering av sågade trävaror i hamnarna i Skellefteå och Piteå. Det är revolutionerande för kvaliteten på hanteringen, säger Peter Mörtlund.

– I Luleå har vi idag 50 anställda vilket behöver flerdubblas till år 2028 för att klara tillväxten med bland annat H2GreenSteel:s och SSAB:s nya stålverk och alla kringinvesteringar som följer. Vi vill och måste växa, säger Henrik Vuorinen.

undefined
Hos ShoreLink finns en av de första kvinnorna som började köra hamnkran. Totalt är de 250 anställda.

Totalt har ShoreLink idag 250 anställda på orterna Luleå, Skellefteå, Piteå och Kalix. Vd:n Peter Mörtlund och affärsutvecklingschefen Henrik Vuorinen är eniga om att mycket kommer att hända inom en femårsperiod och de ser positivt på framtiden för ShoreLink och hela den norra regionen.

– Om fem år har vi dubbelt så många anställda, vi är fler inom de flesta yrkesrollerna och har en större mångfald. Vi är mycket mer digitaliserade och vi har elektrifierat det mesta av vår maskinpark, säger Peter Mörtlund.

– Det är en ynnest att få jobba i den här tiden och med det fantastiska som händer här i Norrbotten och Västerbotten. Vi borde döpa om det till Norrtoppen och Västertoppen – det är här det händer, det är drag i regionen, säger Henrik Vuorinen.

undefined
Hamnarna som ShoreLink verkar i växer, det behöver även Shorelink göra. Vd:n Peter Mörtlund tror på en fördubbling av personalstyrkan till år 2028.
ShoreLink

ShoreLink är operatörer i hamnarna Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå. De erbjuder kompletta logistiklösningar som inkluderar godshantering, transporter, skeppsklarering och spedition, alltid med fokus på sjötransporter. Just nu omsätter Shorelink cirka 340 Mkr. Shorelink ägs av kommunerna och industrierna i norr och de har cirka 250 medarbetare.

Läs mer om ShoreLink här.