Fler perspektivKrönika

”Dags att sluta snacka och börja göra”

"Grattis till rekryteringen av min bästa ingenjör!" Rösten i luren är chef på ett annat stort Skellefteåföretag. Våra bolag har utvecklats tillsammans i årtionden, inte minst i infrastrukturfrågor, men nu vet vi att det är affärskritiskt att vi tillsammans attraherar och behåller medarbetare i regionen.

Krönika 17 mars 2022 15:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Boliden har funnits i Skellefteåregionen i snart 100 år. Vi har format och formats tillsammans med vårt närsamhälle och industrins ständiga omvandling, som nu går in i en ny grön fas. Ska vi klara detta steg måste vi arbetsgivare mer än någonsin se varandra som samskapande av något nytt, inte konkurrenter.

Den utmanande situation vi står inför på Skellefteås arbetsmarknad är inte främst en effekt av nyetableringar som nu sker. De demografiska förutsättningarna var redan obarmhärtiga. Skellefteås lokala arbetsmarknadsstruktur syns tydligt hos oss på Boliden Rönnskär. Vi har idag cirka 900 anställda, och årligen har cirka 10-15 personer gått i pension. Därutöver har cirka 25 personer lämnat av andra skäl. En låg personalomsättning. Men nu blir det åka av; kommande sju år kommer istället mer än 35 personer att gå i pension årligen – totalt 30 procent av våra anställda! Lägger vi till en normal efterföljande rörlighet kommer vi de kommande tio åren att behöva attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla minst 1 500 nya medarbetare. Den ekvationen delar vi med de flesta redan befintliga arbetsgivare i regionen.

När Skellefteå redan har Sveriges lägsta arbetslöshet, när en stor del av arbetsgivarna ska ersättningsrekrytera samtidigt, när 3 000-10 000 nya arbetstillfällen kommer till regionen och arbetsmarknaden i Skellefteåregionen ”bara” får ut cirka 1 300 elever årligen från gymnasieskolan, då går den gamla lösningsekvationen inte ihop. Vi måste alla tänka och göra nytt, tillsammans. 

Jag är övertygad om att vi tack vare Northvolt och de andra tillkommande arbetsplatserna nu får en draghjälp och attraktivitet att klara kompetensförsörjningsuppdraget tillsammans. Det fokus, breda intresse och nationella ansvarstagande som de nya företagen bidrar med kring platsen och industrins nyckelroll i omställningen gagnar oss alla. Det ger ett gemensamt drag till regionen som vi alla har nytta av.

Men för att klara detta nya läge är det dags att sluta snacka och börja göra. Vi ska våga testa nytt där vi inte klarar allt själva. 

De områden där Boliden Rönnskär bland annat vill fortsätta och accelerera det konkreta samarbetet med andra aktörer för gemensam kompetensförsörjning är förändring av pendlingsmöjligheterna för arbetsmarknadsförstoring. 

Vi vill kraftigt arbeta med den könssegregation som nu råder för att skapa ny dynamik och attraktivitet för både män och kvinnor att stanna och söka sig till vår region. 

Vi tar initiativ för att testa nya modeller för parrekrytering samt skapa gemensamma möjligheter för kompetensväxling, utbildning och kompetensutveckling lokalt. 

Men framförallt vill vi våga fånga intresset för vår arbetsmarknad tillsammans med andra. För när vi lyckas med det blir vi alla vinnare.


Karin Ahnqvist är hållbarhetschef vid Boliden Rönnskär


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
fler perspektiv

Lena Abrahamsson: För att skapa det gröna samhället krävs attraktiva arbetsplatser

Den gröna industriella omställningen kommer med stormsteg i norra Sverige. Industrin rör sig mot visionen av automation, digitalisering och mer hållbara och gröna material och tekniksystem.

För att skapa det gröna samhället krävs attraktiva arbetsplatser

Debatt: Vindkraft i trä i Norrbotten ger dubbel klimatvinst

Vindkraften behöver byggas ut kraftigt för att klara elektrifieringen av samhället och klimatmålen. Vi kan skapa en dubbel klimatvinst – genom att bygga tornen i trä. Bara i Norrbotten kan besparingen bli 536 000 ton koldioxid, skriver Otto Lundman, vd för träteknologiföretaget Modvion.

Vindkraft i trä i Norrbotten ger dubbel klimatvinst

Jonas Vinblad von Walter: Vill de nya industrierna erbjuda anställda fossilfri kollektivtrafik?

Vi vet att vi ska vara fossilfria 2030. Vi vet också att vi ska vara 100 000 Luleåbor 2040. Här har lokaltrafiken givetvis en oerhört viktig roll att spela i framtidens hållbara Luleå.

Vill de nya industrierna erbjuda anställda fossilfri kollektivtrafik?

Catrin Keskitalo: Glöm inte människan i alla storslagna planer och miljardinvesteringar

Den nya framtiden är här! Äntligen ska vi satsa på hållbarhet på riktigt! Storslagna planer, mångmiljardbelopp, teknik, forskning och utveckling. Stora ord och stora summor. Men människan då? Var är den?

Glöm inte människan i alla storslagna planer och miljardinvesteringar

Lennart Gustavsson (V): Vi vill delta i energiomställningen – men kräver högre ersättningar

Malå är en av ett antal inlandskommuner i Väster- och Norrbotten som tar stort ansvar i den klimat- och energiomställning som pågår och är beredda att fortsätta göra det.

Vi vill delta i energiomställningen – men kräver högre ersättningar
Visa fler