Prisas för jämställt byggande

Podcomp i Öjebyn har tilldelats årets jämställdhetspris. Motiveringen: "Årets vinnare har på ett systematiskt sätt banat väg för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö."

11 september 2019 14:45

– Att stå här som vinnare känns helt otroligt. Det är ett kvitto på att vi har gjort mycket för jämställdheten hos oss, säger Peter Lundmark, vd på Podcomp.

Arbetet med att införa jämställdhet i fabriken sker på många fronter. Till exempel har alla arbetsstationer i Podcomps fabrik designats eller ändrats så att de ska vara tillgängliga för alla, oavsett storlek och styrka. Inga arbetsmoment ska vara så tunga att de kräver en särskild fysisk förutsättning.

De senaste fem åren har företaget gått från fem till 52 anställda. 40 procent av dem är kvinnor.

– 40 procent är en mycket hög siffra för ett företag av den här typen och ett resultat av vårt framgångsrika och hållbara arbete för jämställdhet och inkludering i alla led, säger Peter Lundmark.

Företagets värdegrund är ”Vi bryr oss om” och fungerar som en kompass i verksamheten. Även i rekryteringen spelar värdegrunden en stor roll då en kandidat som omfattar värderingen kan prioriteras även om personen inte har exakt rätt utbildning.

– Jobbet kan vi lära dem, det är viktigare att ha positiva värderingar och komplettera gruppen, säger Peter Lundmark.

Jämställdhetsarbete är nödvändigt för tillväxt och utveckling av länet. Därför vill Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens kommuner och Luleå tekniska universitet belöna de som framgångsrikt jobbar för att skapa jämställdhet.

Företaget får priset med motiveringen: Årets vinnare har på ett systematiskt sätt banat väg för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö. Ett modigt arbete i en mansdominerad bransch. Genom ledningens målmedvetenhet och genom att ständigt involvera den enskilde medarbetaren har jämställdhetsarbetet bidragit till utveckling, kvalitet och attraktivitet för den aktuella arbetsplatsen.

Årets vinnare är en förebild i Norrbotten som inspirerar och skapar ny kunskap om praktiskt jämställdhetsarbete.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ylva Forslund