Länsstyrelsen: Området är skyddsvärt

Under våren fick länsstyrelsen en tidsfrist för att inventera skogsområdet Lill-Skarjak i Arjeplogs kommun. Bedömningen efter inventeringen är att området är skyddsvärt. Diskussioner om områdets framtid ska inledas under hösten.

11 augusti 2019 08:11

I april skrev PT att Sveaskog stoppar avverkningen av skogsområdet Lill-Skarjak, som ligger vid Maskaure sameby. Detta för att länsstyrelsen själva skulle få tillfälle att inventera området, och undersöka om det finns höga naturvärden.

Under sommaren har länsstyrelsen kommit fram till att området har höga naturvärden, enligt Frédéric Forsmark, reservatshandläggare vid Länsstyrelsen i Norrbotten.

– Vi hittade många rödlistade arter. Skogen har en ganska hög ålder och mycket hänglav. Den ligger mot ett område som är på väg att bli reservat (Skarjak), och på så sätt lämpar det sig som en utvidgning av området, säger Frédéric Forsmark.

Huruvida området är helt fredat från avverkning är oklart. Diskussioner om skydd av området måste genomföras med Sveaskog.

– Inga beslut är tagna ännu. Vi har informerat Sveaskog via mail om att vi bedömer att det finns höga naturvärden, säger Frédéric Forsmark.

När kan det tidigast komma beslut i frågan?

– Det blir tidigast under hösten i frågan om området ska skyddas eller inte. Skyddet i sig är en process som tar ganska lång tid, så det blir ju inte ett reservat på en gång.

Enligt Frédéric Forsmark lutar det mot att området kommer skyddas, men han förtydligar att inga beslut har fattats i frågan.

– Bedömningen är att det är skyddsvärt och att det skulle lämpa sig som en utökning av det blivande reservatet Skarjak.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Sjöberg

Ämnen du kan följa