Strömsundskanalen renoveras

I sommar renoverar Piteå kommun delar av Strömsundskanalen där stenar riskerar att falla ned i vattnet. Båttrafiken kommer inte att påverkas.

3 maj 2019 18:04

I boken Bevarade ögonblick del 1 av Ingegerd Westerlund och Åke Berggren, kan man läsa om Strömsundskanalen och dess historia.

Under 1 700-talet kunde skutor segla genom strömmen mellan Pitholmen och staden på Häggholmen men landhöjningen gjorde att Strömsundet blev allt grundare och under åren 1877 till 1878 omvandlades strömmen till en kanal.

Under 1920-talet gjorde landhöjning och uppslamning att kanalen fick rensas. Ett arbete som utfördes som nödhjälpsarbete eftersom arbetslösheten var hög. Det arbetet tog två år i anspråk till följd av långdragna arbetskonflikter. En del av de stenmurar som ännu kantar kanalen sattes dit under den renoveringen.

Under 2007 gjordes också en del renoveringsarbeten, och nu är dags igen.

Parkchef Ulrika Bohman säger att det finns risk för att en del av stenläggningen rasar ned i kanalen. Det gör att i år har Piteå kommun avsatt en miljon kronor till en första etapp av renoveringen. Resterande del kommer att äskas i verksamhetsplanen för 2020 till 2022.

– Jordmassor har tryckt på så att stenläggningen buktar ut. Nu ska vi ta ut stenar och lägga ny jordmassa och lägga tillbaka stenarna. Man måste lägga tillbaka dem i samma ordning. Det blir som att lägga ett pussel, säger parkchefen.

Strömsundskanalen är livligt frekventerad av båttrafik, men Ulrika Bohman säger att den inte kommer att påverkas.

– Nej, bara om vi klantar oss. Båtarna ska kunna passera som vanligt, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Norin 0911-645 00

Ämnen du kan följa