Han offrade sitt liv för frihet

Sven Sjöberg från Nötön är den ende svenske armésoldat som på land dödades i eldstrid under andra världskriget, och därmed offrade sitt liv för Sveriges oberoende och frihet. Rapporteringen om den tragiska händelsen var dock blygsam i tidningarna, sett till vad som hände. Händelsen tystades mer eller mindre ner.

18 maj 2015 08:27

Det var den 20 maj 1940 som den då 21-årige Piteåbon Sven Sjöberg besköts av ett tyskt flygplan vid Vassijaure station, nära Abisko.

Sjöberg befann sig vid stationen när ett tyskt sjöflygplan dök upp. Planet, som kränkte svenskt terri­torium, besköts då av svenskt luftvärn samt pansar­tåget Kiruna, som stod vid stationen. Det tyska planet öppnade kulsprute­eld mot svenskarna, varvid Sjöberg träffades.

”Svens lott blev att dö för sitt land ...”

Den svårt sårade Sjöberg bars till stationen för vidare färd till Kiruna lasarett, där han avled tre timmar efter skottväxlingen.

”Svens lott blev att dö för sitt land och hans offer skall för alltid bli vår ledstjärna”, skrev en av hans militärkamrater i en minnesruna.

Överflygningen över svenskt territorium, och dödsskjutningen, föranledde utrikesdepartementet att avlägga en skarp protest till den tyska regeringen

I dag finns en minnessten vid stationshuset i Vassijaure, som hedrar minnet av Piteå­bon Sven Sjöberg.

Minnesceremoni

Den 24 maj 1940 anordnade Sjöbergs regemente, I 19, en stor minnesceremoni i Kiruna kyrka, under militära och samhälleliga hyllningar, vilken samlade flera hundra personer. Minnestalet över Sven Sjöberg hölls av dåvarande regementspastorn Gustaf Backlund, senare kyrkoherde i Norrfjärden.

Sista vilan

Kistan fördes sedan, åtföljd av nära anhöriga, och beledsagad av regementsmusik samt militärer som bildade häck efter färdvägen till järnvägsstationen i Kiruna, för vidare färd med tåg till Öjebyn. Själva begravningsakten ägde rum den 1 juni i Öjebyns kyrka med komminister David Holmström som officiant.

Även där deltog I 19 med en mindre styrka.

Också i Öjebyn slöt hundratals personer upp för att följa Piteåsonen till den sista vilan på kyrkogården i Öjebyn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!