Dystopiska klassiker

Divergent, Hunger games och Maze runner är namn på populära romaner som senare blivit till stora Hollywood-produktioner. Alla dessa böcker grundar sig och hittar inspiration i ett antal dysopiska framtidsromaner skrivna under mitten av 1900-talet. Här är en lista på tre av dem.

11 maj 2017 21:43

1984

George Orwell, 1948

På 40-talet började författaren Eric Blair se förändringar i samhället som lutade åt ett mer centralstyrt och övervakande samhälle. Resultatet av hans reflektioner och erfarenheter resulterade i novellen 1984 utgiven 1948 under pseudonymen George Orwell.

Året är som titeln indikerar 1984 och handlar om Winston Smith som lever i ett samhälle styrt av en oligarkisk diktatur. Landet Oceanien är i ständigt krig och befolkningen övervakas konstant, samt manipuleras via hjärnkontroll. Oceanien styrs av ett politiskt parti som går under namnet ”Partiet” med ledaren ”Storebror”. Individen är alltid underordnad staten och det är den filosofin som driver hela systemet.

Winston är en tjänsteman som jobbar med att bevara Partiets propaganda genom att ändra historien för att visa att Partiet alltid har rätt och är allvetande. Hans tuffa tillvaro desillusionerar honom till den grad att han vill göra uppror mot Storebror.


Fahrenheit 451

Ray Bradbury, 1953

451 grader Fahrenheit är den temperatur som papper självantänds vid, och när du vet detta kan det vara lätt att gissa vad boken handlar om. Den skildrar ett samhälle där all litteratur i tryckt form är strikt förbjuden, och den som försöker få tag i böcker eller bevara dem genom att gömma dem sopas effektivt bort från samhället. Brandkårens uppgift är numera att åka till misstänkta litteraturinnehavare och bränna upp litteraturen tillsammans med byggnad och allt.

Det här förbudet har inte införts av något totalitärt styre utan blivit ett resultat av den allmänna opinionen som i sin nöjessträvan funnit litteratur för tungsint. I stället har man stora TV-skärmar för att få underhållning.

Huvudpersonen Montag är anställd vid brandkåren och han börjar odla en nyfikenhet i böcker och börjar i smyg rädda dem undan förstörelse. Det leder så småningom till att han hamnar utanför samhället.


Du sköna nya värld

Aldous Huxley, 1932

Utgiven 1932 och skriven av författaren Aldous Huxley utspelar sig succéromanen Du sköna nya värld i en avlägsen framtid, där tideräkningen utgår från Henry Ford. Barnen skapas på mer eller mindre artificiell väg och anpassas under uppväxten på kemisk väg till sin plats i kastsamhället.

Systemet förstärks genom en indoktrinering och propaganda som genomsyrar hela samhället, även medborgarnas sömn. För att hålla befolkningen på plats tilldelas de dagligen en ranson av drogen soma.

Huvudpersonerna är Bernard Marx, Helmholtz Watson och vilden som till skillnad från de andra två är modersfödd. Vilden och hans mor Linda tas in i civilisationen av Bernard.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elias Hellgren