Sommarlovet är i full gång – något som inte bara innebär vila, utan en chans att arbeta och tjäna pengar. Många är mitt i sin första anställning, och det kan vara svårt att veta vad som gäller ute i arbetslivet. Facket LO har sedan flera år tillbaka en hjälptelefon dit man som ung arbetare kan ringa om man har frågor kring sina rättigheter på jobbet. UNG:s Maja Isaksson är inget undantag - hon ringde till fackets hjälp­telefon och fick prata med LO:s Josefin Johansson, ungsekreterare, som berättade om kollektivavtal, löner, arbetstider och försäkring.

Hur många timmar får jag som sommarjobbare arbeta i sträck?

– Det beror på hur gammal du är, men 7-8 timmar är en normal arbetsdag. Ingen får jobba mer än 8 timmar i sträck.

Hur många timmar krävs att jag får återhämta mig mellan två arbetsdagar?

– Du måste ha en så kallad dygnsvila på 12-14 timmar i sträck, samt en veckovila på 36 timmar i sträck. Detta innebär en 36 timmar lång sammanhängande vila under varje sjudagarsperiod.

Låt oss säga att jag sommarjobbar i en glasskiosk som en dag, på grund av dåligt väder, har brist på kunder. Har arbetsgivaren rätt att skicka hem mig utan lön?

– Det man ska vara noga med när man blir anställd är att skriva ett anställningsbevis där det tydligt framgår vilken lön man ska ha och hur många timmar i veckan man ska arbeta. Det är inte olagligt med att skicka hem en anställd på grund av brist på arbete, men det är oetiskt. Jobbar du i en glasskiosk och det regnar så borde det finnas andra arbetsuppgifter att utföra än att sälja glass.

Vad är ett anställningsbevis och varför är det viktigt?

– Ett anställningsbevis är ett kontrakt mellan arbetsgivaren och den anställda, där man kommer överens om lön, arbetstider, om timanställning eller begränsad anställning gäller och hur många timmar den anställda ska jobba. Det ska också framgå vem den anställda är och vem den jobbar för, och både adresser, organisationsnummer och personnummer ska inkluderas. Att ha ett anställningsbevis är viktigt för att det ska vara klart och tydligt vad de båda parterna kommit överens om, så att det inte sker några missförstånd.

Vilka rättigheter har jag som sommarjobbare när det gäller övertid?

– Dessa rättigheter är baserade på kollektivavtal, där ska det stå vad som gäller vid övertid. Jobbar man på en arbetsplats utan kollektivavtal är det inte säkert att man får ersättning alls, så det är viktigt att kolla upp innan. Alla arbetsplatser har någon typ av avtal, men nämns inte övertid alls är det något man kan diskutera med sin chef. Ersättning för övertid varierar mycket mellan branscher, samt beror det på när man jobbar över och hur mycket.

Vad är ett kollektivavtal?

– Kollektivavtal innebär att arbetsgivaren tillsammans med facket kommit överens om en regelbok på arbetsplatsen som täcker arbetstider, löner och andra villkor. Man kan säga att avtalet är spelreglerna som ska gälla på arbetsplatsen, och gäller alla som arbetar där. Om någon av parterna inte följer reglerna innebär det avtalsbrott.

Hur många och långa raster har jag rätt till?

– Det finns ingen lag som bestämmer hur många raster en anställd ska ha per dag, men du har såklart rätt till avbrott vid behov. När dessa sker och hur långa de är ser dock olika ut i olika branscher. Om man exempelvis jobbar på café så är tider för rast ofta inte utskrivna, utan den anställda avgör själv när det är lite aktivitet och den kan ta rast. Anställda med fysiskt tunga yrken har ofta rätt till fler och längre raster än andra, men eftersom det inte finns lagstadgat är det viktigt att kolla att det finns med i avtalet.

Hur vet jag att min lön är rimlig utifrån det arbete jag utför?

– Kolla utifrån kollektivavtalet, den lön som undertecknats där har godkänts av facket och ska vara rimlig. Har man ej kollektivavtal kan man titta vad andra i branschen tjänar, eller ringa till facket och fråga vad en rimlig lön är.

Slutligen, är jag automatiskt försäkrad genom mitt arbete eller måste jag själv se till att det finns i avtalet?

– Jobbar du på arbetsplats med kollektivavtal ska försäkring finnas, men det är bra att dubbelkolla. Jobbar du på arbetsplats utan kollektivavtal är det viktigt att fråga arbetsgivaren om vilka försäkringar som finns. Finns inga alls borde du försöka hitta ett annat jobb, då det kan innebära att du vid olycksfall tvingas stå för alla kostnader själv, då det är oklart vad som täcks av personliga försäkringar.