Krisläge i Piteå IF

Sportslig succé – men ekonomiskt fiasko. Så ser det ut för Piteå IF:s allsvenska damlag som nu går ut med sparbössan för att klara verksamheten.

13 september 2016 19:53

PIF dam har länge jobbat i ekonomisk motvind, det kostar att hänga med i landets högsta serie. Nu är läget akut och därför går Piteå IF ikväll ut med följande information:

"De sportsliga framgångarna fortsätter för Piteå IFs damer. Söndagens vinst mot Umeå IK gör att laget placerar sig på tredje plats i damallsvenskan. Ett fantastiskt resultat. Men hur gärna vi än vill fortsätta prata om de sportsliga framgångarna och det fantastiska arbete som ligger bakom så måste vi tyvärr ta upp ett mindre lockande ämne, pengar. Det är ingen hemlighet att vi under många år har haft svårt att få ekonomin för damlaget att gå ihop. Förlusterna har varit kännbara, vissa år har vi klarat att hålla oss nära ett nollresultat, men sammantaget över åren har damseniorverksamheten varit en ekonomiskt förlustaffär för Piteå IF.

I år är problemen större än någonsin tidigare. För en vecka sedan gjordes en prognos som pekade på en förväntad förlust på uppemot 2 Mkr, sammantaget för vårt damallsvenska lag och F19-laget. Sedan dess har läget förbättrats något, men fortfarande återstår mer än 1,5 Mkr innan ekonomin är i balans.

Det finns, som oftast när så här stora avvikelser uppträder, flera orsaker som alla samverkar i negativ riktning. Huvudförklaringen hittar vi i betydligt lägre intäkter än budgeterat. Förväntade TV-intäkter från Elitfotboll Dam har uteblivit (ca 800 000 kr) och budgeterade sponsorintäkter har inte kunnat infrias till fullo. Sammantaget har vi därför just nu ett underskott på ca 1,3 Mkr på intäktssidan jämfört med budget.

Inom Piteå IF pågår ett arbete att omstrukturera föreningen till en s.k. alliansförening. Det arbetet fortsätter och ett extra medlemsmöte kommer att föreläggas ett förslag om en sådan ombildning. För att Piteå IF Dam på sikt ska kunna fortsätta bedriva sin sportsligt framgångsrika verksamhet behöver dock den ekonomiska situationen förbättras avsevärt. Därför vädjar vi nu till alla i Piteå, såväl privatpersoner som företag, att hjälpa oss att säkra fortsatt spel i högsta serien. Alla bidrag, stora som små, emottages tacksamt.

Styrelsen i Piteå IF

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!