Min persondata

Hantera din persondata

Mediekoncernen NTM är transparenta gällande data som vi sparar. Läs mer och hantera dina uppgifter/data här nedan.

Din data och persondata kan du läsa mer om och hantera själv på denna sida. Vissa åtgärder kräver att du loggar in om du har ett konto hos oss för någon av våra tjänster.

Uppgifter som används för journalistiska ändamål utgör ett undantag i Dataskyddslagstiftningen. Det innebär bland annat att våra journalister utan restriktioner kan spara och behandla kontaktuppgifter, källor och annan information som de har direkt användning av i sin journalistiska verksamhet. Detta gäller endast journalistisk verksamhet, inte kundregister, prenumerationer eller liknande.

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

 

Du har alltid rätt att få ut dina personuppgifter genom att beställa ett så kallat registerutdrag från oss. För att beställa ett registerutdrag ber vi dig att fylla i följande:

 

Många av dina uppgifter kan du själv gå in och hantera på en sajt under Mina sidor. För att hitta till dina sidor går du in på exempelvis Corren.se och klickar på balken högst upp på sajten och där klickar dig fram till ”Mina sidor”. Du kan också begära att andra uppgifter (än de som du kan ändra själv) ska rättas eller kompletteras. Detta gör du genom att kontakta oss på dataskydd@ntm.eu.

 

Ibland ber vi om ditt godkännande för att behandla dina personuppgifter. Du har rätten att när som helst ångra dig och ta tillbaka godkännandet för fortsatt behandling. Det betyder att vi fortfarande har rätt att använda redan insamlade uppgifter, eftersom du har gett ditt godkännande sedan tidigare. Kontakta dataskydd@ntm.eu för frågor så hjälper vi dig vidare.

 

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t ex om det inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna. Om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi inte radera dem.

Du som redan har ett NTM-konto har möjlighet att bli glömd från alla våra tjänster. Observera att detta inte gäller om vi behöver ha kvar dina uppgifter, t.ex. om du ha en aktiv prenumeration hos oss. Först måste du logga in, därefter bekräfta ditt lösenord igen i formuläret som då visas nedan. OBS! Att radera kontot kan ta flera minuter. Lämna inte sidan medan din begäran behandlas!

 

Här har du möjlighet att välja vilken typ av information respektive sajt har tillåtelse att lagra och använda. Denna data använder vi för att gruppera Dig med andra personer med liknande ålder/intressen/geografi och på så sätt kan vi visa annonser vi tror är relevanta för dig.

Om du väljer att avstå från detta kommer vi fortfarande att visa annonser, men de kanske inte känns lika relevanta.

 

Välj en tjänst nedan som du vill ändra dina inställningar för:

Om du vill begränsa informationen som delas med annonsörer på våra nyhetssajter kan du gå in på följande länk. Observera att samma procedur måste genomföras på alla enheter du använder och för varje webbläsare i respektive enhet.

 

Du har rätt att få en kopia på dina personuppgifter i ett strukturerat format. Till skillnad från i registerutdraget så ingår det då endast vissa uppgifter, d.v.s. endast de uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.

 

Om du har några invändningar så kontakta dataskydd@ntm.eu.