Sluta trixa med siffrorna!

15 juni 1916 08:12

Det finns massor av fin statistik för den som vill fördjupa sig i tillståndet i nationen. Arbetsförmedlingen och SCB har bra koll på arbetsmarknaden. Socialstyrelsen erbjuder ordentliga siffror om antalet socialbidragstagare i riket. Det är bra och etablerad statistik som visar om det går åt rätt eller fel håll – och är en god grund för att diskutera arbetslöshet, sociala problem och annat.

Men tyvärr finns de som inte nöjer sig siffrorna från Socialstyrelsen eller SCB:s arbetskraftsundersökning utan börjar hitta på egna begrepp.

Ett sådant exempel är Anna Kinberg Batras och Moderaternas snack om "utanförskapet".

"Snart är en miljon människor i utanförskap", dundrade hon i sitt stora sommartal 6 juni.

Det låter ju förfärligt – om det vore sant. Men i tidningen Aktuellt i Politiken visar journalisten Jan Söderström att det handlar om "ett statistiskt siffertrix". För att få fram att "nästan en miljon" lever i utanförskap så måste Anna Kinberg Batra räkna ihop alla helårsutbetalningar av sjukpenning, a-kassa, arbetsmarknadsstöd eller ekonomiskt bistånd. Det finns en sådan tabell med så kallade "helårsekvivalenter i vissa ersättningssystem" i regeringens vårbudget.

Men en "helårsekvivalent" är inte samma sak som en människa. Tolv personer som är arbetslösa en månad vardera motsvarar till exempel en "helårsekvivalent".

Så är det även för många på arbetsmarknaden. I april i år var 360 000 personer öppet arbetslösa, enligt Aktuellt i Politiken och arbetsförmedlingens siffror. 135 000 av dem hade bara varit arbetslösa kortare än sex månader. Alltså är de inga "helårsekvivalenter". Många av dem är bara mitt emellan två jobb – och definitivt inget "utanförskap".

På samma sätt är det med sjukfrånvaron. Det finns långtidssjuka som lever på den ekonomiska marginalen. Men den som är hemma från jobbet en kortare tid med en förkylning eller magsjuka är inte heller en del av det omtalade "utanförskapet".

I Aktuellt i Politiken riktar även Riksrevisionsverket, och professor Bertil Holmlund, Uppsala universitet, hård kritik mot utanförskapsmåttet.

"Att beskriva all frånvaro från arbete som kompenseras med ekonomisk ersättning från socialförsäkringssystemet som utanförskap gränsar till missbruk av modersmålet", säger Holmlund.

I Aktuellt i Politiken 26 september 2011 sågade dessutom dåvarande finansministern Anders Borg (M) sitt eget partis användande av begreppet "utanförskap".

"Jag har aldrig tyckt det är ett bra mått", medgav Borg. Nu – under en ny partiledning – har emellertid det statistiska dribblandet fått en pånyttfödelse.

Det betyder inte att Sverige saknar sociala klyftor eller arbetslöshet. Men det finns ingen anledning att vare sig förminska eller överdriva problemet. Det är illa nog att ungefär hälften av de arbetslösa är långtidsarbetslösa och att många har svårt att få jobb även när arbetsmarknaden växer kraftigt. Det kräver extraordinära insatser för den gruppen.

Men Moderaternas tal om en miljon människor i utanförskap är inget annat än partipolitiska överdrifter och ett manipulerande av statistik.

Låt oss diskutera människor istället för "helårsekvivalenter"!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!