Det är något konstigt med Sverigedemokraterna. Så fort debatten slutar handla om invandring börjar de bete sig som en vampyr i solljus. De får panik, smälter ihop och vet inte vad de ska göra. På tisdagen kallade de in en stressad inrikesminister Mikael Damberg till en debatt i riksdagen, om att slopa danstillstånden. Detta under en exploderande viruspandemi som håller på att slå sönder Sveriges ekonomi. Just nu ska vi alla vara glada över att Januariavtalet kom till så att dessa skojare inte fick något inflytande.

Riksdagsledamoten Tobias Andersson (SD) argumenterade för att det finns en risk att krögare utan tillstånd drabbas av repressalier om dans ändå uppstår. Vidare menar han att regeringen förhalar den dansanta frågan, genom att inte komma med något besked om när tillståndet ska slopas. Frågan är, vilken dans? Krogarna är tömda på folk. Det kan också vara bra att påminna sig om vad regeringen sysslat med den senaste tiden. Utöver att förhala frågan om danstillstånd, förstås.

Gymnasie- och högskolor rekommenderas att stänga lokalerna och bedriva undervisningen på distans. En ny lagstiftning gör det möjligt att flytta undervisningen eller bedriva fjärrundervisning även för grundskolor. Personer över 70 rekommenderas att inte gå ut. Alla som bor i Stockholm och kan jobba hemifrån bör göra det. Folksamlingar över 500 har förbjudits.

På finansdepartementet har man jobbat dag och natt. Företag får låna upp till 500 miljarder utan kostnad så länge banken beviljar krediten. Företag får anstånd att betala skatt, arbetsgivaravgift och moms i tre månader till ett värde av 300 miljarder. Företag slipper betala sjuklön. Karensdagen har slopats. Korttidspermitteringar blir möjliga. Det är omvälvande, oerhörda åtgärder. Allt detta har regeringen åstadkommit på en vecka.

Den enskilda riksdagsledamoten representerar inte hela Sverigedemokraterna, men det visar vilka politiska amatörer vi har att göra med. De visar ingen hänsyn till landets situation, tar inget ansvar för att visa svenska folket att politikerna står enade i att försöka lösa en nationell katastrof. Även om Januariavtalet på många sätt är en dålig uppgörelse för socialdemokraterna, har det nu visat sig vara en skänk från ovan för hela landets invånare. Vi kunde ha haft sverigedemokrater vid rodret under en coronapandemi.