När skaffar SSU en helikopter?

Igår inleddes det Socialdemokratiska ungdomsförbundets (SSU) förbundskongress i Karlstad. Vissa kan fråga sig varför SSU ska hålla på och ha kongresser och fatta beslut om politik när det de facto är moderpartiet som är “de som bestämmer”.

10 augusti 2019 05:00

Men alla politiska ungdomsförbund har en viktig roll i demokratin. Om beslut som fattas eller tas fram på ungdomsförbundets kongress är tillräckligt bra kan rentav moderpartiet plocka upp frågan och driva den som sin egen. Detta skedde exempelvis när SSU drev igenom 90-dagarsgarantin som senare blev ett av Socialdemokraternas vallöften inför valet 2014.

90-dagarsgarantin innebar att arbetslösa skulle garanteras någon form av åtgärd inom arbetslöshetens första tre månader. Antingen nytt jobb, eller plats på någon form av yrkesutbildning, eller liknande. Det tyckte slutligen partiet var en bra idé, och Socialdemokraternas kongress valde att de plocka det från SSU och göra till ett vallöfte. Med säkerhet finns ännu fler liknande exempel, både från Socialdemokratin och från andra riksdagspartier.

I år verkar inget liknande förslag dock finnas. Den hetaste frågan inför SSU-kongressen har istället varit den omorganisering som förbundet planerar genomföra. En del i det är bland annat att distrikten ska samordnas mer regionsvis, bland annat med anställda regionombudsmän istället för, som det i nuläget är, distriktsombudsmän.

Tanken är god. Det finns distrikt, framför allt i södra Sverige, vars ekonomi inte täcker en heltidsanställd och således är helt utan en ombudsman. Nog för att SSU är en ideell organisation, men det är en väldigt stor sådan, och helt utan anställda skulle inte all verksamhet gå ihop. Så istället för att Skånes distrikt ska ha tre anställda och Halland stå helt utan ska istället de sydliga distrikten dela på kakan. Låter ju helt rimligt faktiskt.

Rimligt. Förutom att planen för “region norr” är att distrikten i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtlands län, Gävleborg och Dalarna ska gå ihop som en och samma “region”. Här börjar det spåra ur. Vilken ombudsman ska styra upp kurser och kampanjer i både Ludvika och Kiruna framöver? Det låter som ett jobb för en superhjälte.

Eller så tänker sig SSU att man kan köpa in en förbundshelikopter? Det moderata ungdomsförbundet gjorde nyligen stort ståhej över att SSU är det “rikaste” ungdomsförbundet. Kanske pengarna kan gå till en helikopter. Det rimmar dock illa med kongressens beslut om att förbjuda inrikesflyg.

Skämt å sido så är faktiskt denna organisatoriska fråga också en oerhört politisk fråga. De sex nordligaste länen i Sverige täcker mer än hälften av landets yta, och ska ha gemensamma anställda, samordna sig kring kurser, med mera. Det går inte. Och dessa län är dessutom de län där Socialdemokratin fortfarande är som starkast i Sverige.

Återväxten till partiet kommer få en snabb död om denna organisatoriska förändring genomförs. Poängen med distrikt är inte bara att det är smidigt att ha en anställd eller en viss kurs på en viss plats, det handlar om att verksamheten ska vara nära medlemmarna.

Norrbotten i sig är en tillräckligt stor region för att ha svårt att hålla klubbar aktiva över hela distriktet. Även om man har en anställd. Verksamheten vilar framför allt på ideellt engagerade, och det är i slutändan dessa personer som blir lidande, och i längden hela socialdemokratin. För om unga inte ges möjlighet att engagera sig i arbetarrörelsen, så kommer den på sikt att dö ut. Och det, är i högsta grad en politisk fråga.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kata Nilsson