Gårdagens PT var en fröjd att läsa, trots att många nyheter handlar om spridningen av det nya corona-viruset, Covid 19. När krisen är framme visar samhällen sina rätta ansikten, och blottar även sina svagheter. Det är tydligt, i tider av egoism, att ensam inte är stark. Tvärtom. Det starkaste samhället är det som tar ansvar för de svagaste, och där enskilda individer tänker på andra än bara sig själva.

Varför det ens finns ett sjukhus i Piteå när man bara har några mil till Sunderbyn har varit en fundering för vissa av oss, som är vana med längre avstånd till närmsta sjukhus. Det är utan tvekan en lyx, som man i glesbodda län som Norrbotten varken ska ta för given eller räkna med ska finnas för evigt.

Men i och med spridningen av Covid 19 har Piteå Sjukhus fått i uppgift att agera intensivvårdscentrum för de som är smittade. Trots att det ännu i dagsläget inte behövs, så förbereds just nu Piteå Sjukhus för den eventuella situation där intensivvård för corona-smittade norrbottningar behövs, och exempelvis är en speciell entré för dessa snart på plats.

Detta är praktexempel på hur det starka välfärdssamhället ska arbeta. Det är sund prepping, och visar dessutom på samhällets och Piteås styrka under en situation där många är oroliga och framtiden grumlig. För alla har vi någon äldre, eller annan person i riskgrupp exempelvis diabetiker, i vår familj eller i vårt umgänge. Personer som vi vill ska få bästa möjliga vård ifall smittspridningen skulle förvärras. Alla piteåbor bör känna stolthet över att bo i den stad där de garanteras det.

Samtidigt som välfärdssamhället i Piteå är steget före är även civilsamhället det. Nyligen startades initiativet “Local Hero Piteå” upp av företagarna My Bergström och Lisa Hellmér. I projektgruppen ingår även Amanda Karlsson från Go Business och den digitala strategen Linda Granberg. Initiativet innebär att peppa piteåborna att stötta lokala företag extra mycket under denna tid, då färre rör sig utomhus och undviker folksamlingar, vilket innebär minskad handel och färre resturangbesök.

“Man känner att det finns ett jävlar anamma i staden” säger Linda Granberg till Piteå-Tidningen. Vilket sannerligen stämmer. Piteå gör sitt i dessa corona-tider, vilket är både beundransvärt och önskvärd norm för hela Sverige. Och vem känner inte glädje över att köpa hämtmat är en god gärning?

Piteå är helt enkelt en stad där solidaritet och gemenskap fortfarande är värden som präglar både samhället och enskilda individer. Vi gör vårt sjukhus redo för att ta hand om smittade, samtidigt som vi stöttar de lokala företagen på bästa möjliga sätt. Det är solidaritet i praktiken, och det är förbannat fint.

Vad vi alla kan göra är att vara noga med hygien, hjälpas åt att handla åt de vi känner som ingår i riskgrupper, och köpa lokala varor och tjänster. Egoism, att bunkra torrvaror och toapapper, och strunta i sina medmänniskor i lokalsamhället, är inte vägen framåt. Samhällets gemensamma utmaningar tacklas bäst på gemensamma vis. Det är något denna kris visat oss, och som Piteå visar resten av landet.