Arjeplogs kommun ska som bekant välja ett nytt kommunalråd, sedan Britta Flinkfeldt (S) meddelat sin avgång. Detta tillkännagav Flinkfeldt redan i höstas, och jakten på hennes efterträdare tog fart redan då. Nu har Socialdemokraterna i Arjeplogs kommun uppmanat kommunens invånare att komma in med förslag.

Det är ett ovanligt tillvägagångssätt, som kan tolkas som att S själva har svårt att få fram namn. Ett annat sätt att tänka är att detta kanske vittnar om hur fokus i politiken i allmänhet skjutits mot en större vikt vid personen. Partiledaren Ebba Busch (KD) är exempel på hur en partiledare verkligen kan spela roll för väljarnas förtroende för politiken.

Ett tredje sätt att se på saken är kanske att Arjeplogs socialdemokrater helt enkelt är lite påhittiga och nytänkande. Efter att hela Norrbotten följt turerna i Luleå kommun, där partiet skulle ta fram nytt kommunalråd efter Niklas Nordströms (S) plötsliga avgång, så kanske det är smart av Arjeplog-sossarna att öppet föra dialog med kommunens medborgare istället för att ägna sig åt interna gräl.

Mats Abrahamsson (S) är ordförande för Socialdemokraterna i Arjeplogs kommun och verkar lugn. “Vi har några namn vi funderar på” säger han och uttrycker att tillvägagångssättet att vända sig till kommuninvånarna är ett sätt att fånga upp ytterligare namn som S själva kanske inte tänkt på. Britta Flinkfeldt hade egentligen planerat avgå före påsk, men verkar få vänta till det fullmäktige som sker i maj om inget ändras. Hon säger att hon är okej med att flytta fram sin planerade avgång, men att hon har en bortre gräns. 

Oppositionen, som egentligen har majoritet om de skulle komma överens, har heller inga planer på att göra en fuling och nominera något annat namn. Albert Lestander (V) säger att Vänsterpartiet vill ge S “lugn och ro” att presentera sin kandidat, och Sten-Åke Nilsson (C) menar att det viktigaste är att det blir en bra efterträdare och inte vilken partifärg hen har. Klokt resonerat av de båda.

Allt som allt känns det som att Arjeplogsborna inte behöver oroa sig. Sett till det hela känns det nästan som att Arjeplog är något av ett demokratiskt föredöme, så till vida att man kan komma någorlunda överens över partigränserna och inget onödigt internt tjafs uppstår inom det parti som har kommunalrådsposten.

Det vore värre om det inte gick att finna något namn. Då vore det katastrofalt för demokratin. Men varken Abrahamsson eller Flinkfeldt verkar vara oroliga för det, och då är det bara att sitta lugnt i båten. Det som är trist däremot, vilket ledarsidan tog upp redan när Flinkfeldt meddelade sitt beslut i höstas, är förstås att Arjeplogs kommun förlorar en sådan kompetent person till kommunalråd.

Britta Flinkfeldt har varit väldigt driven och gett Arjeplog en röst även utanför kommungränserna. Hennes debattartiklar i diverse tidningar har spridits på riksplan och därmed har hon också satt Arjeplog på kartan i politikens Sverige. Det behövs, för en liten kommun med få invånare i norra Sveriges inland har sällan mycket att säga till om när beslut fattas.

Hennes efterträdare får mer än gärna vara en lika stark röst för Arjeplogs kommun, även om ledarskap är individuellt och ledare kan vara bra på olika sätt. Det viktigaste är, precis som Centerpartiets Sten-Åke Nilsson säger, att det blir en bra efterträdare för kommunen och dess invånares skull.