Alliansen överraskar aldrig

I måndags meddelade regeringen att man nu tar fram ett särskilt stöd till de lantbrukare som är allra mest drabbade av torkan. Ett åtgärdspaket på 1,2 miljarder kronor presenterades, för att främst täcka upp inkomstbortfall och foderbrist i och med den dåliga skörden. Det är en tydlig markering från den svenska regeringen. När Sverige krisar håller Sverige ihop.

4 augusti 2018 06:00

Alliansen kontrade med ett förslag på sänkt dieselskatt, som de menar skulle hjälpa svenska bönder mer långsiktigt. Frågetecknen hopar sig, såklart. För det första är inte behovet av hjälp långsiktigt just nu, det är akut. För det andra tvingas vi ställa oss frågan vad ordet “långsiktighet” egentligen betyder för den svenska högern.

Diesel är ett fossilt bränsle, vars utsläpp bidrar till global uppvärmning, vilket långsiktigt leder till torka och sämre skörd. Självfallet går det inte heller att chockhöja skatten på fossila drivmedel heller, vilket miljöpartiets lösning ofta är.

Vi vet att hög skatt på bränsle slår mot just lantbrukare, glesbygd, och de som behöver bilen i jobbet. Men sänkt skatt på de drivmedel som bidrar till klimatförändringarna kan aldrig ses som en långsiktig lösning på de problem som den globala uppvärmningen för med sig.

Det tredje man måste fråga sig är hur sänkt dieselskatt gynnar och uppmuntrar de lantbrukare som väljer mer miljövänliga alternativ. Svaret är att det gör det inte. Vilket är trist när klimatkrisens påtaglighet är vad som föranlett hela problemet från första början.

Den fjärde och sista frågan man ställer sig är: När är Alliansens lösning på något problem någonsin något annat än sänkta skatter? Det vore intressant att vara en fluga på väggen när Moderater, Liberaler, Centerpartister och Kristdemokrater sätter sig ner för att fundera ut politiska lösningar på samhällets utmaningar.

Varför har inte folk råd med marknadshyror? Jo, men om vi bara sänkte skatterna skulle folk ha råd. Varför sker utflyttning från glesbygden? Jo, för att den kommunala skatten är för hög, kommunerna behöver konkurrera med låga skatter för att få folk att vilja arbeta och bo där.

Det vore så skönt att vara höger. Vad enkelt. För visst känns det som att Moderaterna och company formulerar alla sina svar innan frågan ens är ställd? Och svaret är alltid detsamma, till och med när frågan gäller ett extremt klimat och svenska lantbrukare i kris. Sverige torkar ut och brinner upp: sänk skatten på diesel.

Kreativiteten hos högern är som vanligt lägre än lägst. Förslaget “sänkta skatter” har förlorat sitt överraskningsmoment. Det är samma gamla höger med samma idéer som vanligt. När ska Alliansen komma med något nytt?

Det vore uppfriskande för oss alla, men framför allt är det vad svenska lantbrukare en gång som denna hade förtjänat. Alliansen bara flinar åt den förödande torkan och tar varken klimathotet eller bönderna på allvar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kata Nilsson