Vi behöver mer idrott i skolan

Politiker, om ni vill ha mera välmående, välutbildade och friska ungdomar så bör ni tänka om om idrottstimmarna i skolan, konstaterar Emil Karlberg.

16 november 2018 11:28

Jag anser att det borde införas mer idrott i skolan. Stillasittandet ökar i barn och ungdomars vardag.

Detta ökar risken för fysisk och psykisk ohälsa.

Många barn rör sig inte nog på fritiden så idrott i skolan är nödvändigt för att barnen ska må bra.

Det har visats i flera studier att när man infört mer idrott i skolan så har koncentrationen och betygen ökat.

En specifik studie är extra intressant. Man införde 40 minuter idrott varje dag till niondeklassare och sedan jämförde man deras betyg med dem från innan mer idrott infördes och resultaten var häpnadsväckande.

Jesper Fritz, som var en av dem som genomförde studien, drog slutsatsen att idrott varje dag i skolan kunde göra en medelmåttig skola till en högpresterande skola.

Att införa mer idrott hade även drastiskt minskat sjukdomar vilket hade sparat mycket pengar för samhället. Jag tror att mer fysisk aktivitet i skolan hade sparat mycket pengar då man får mera välmående högutbildade friska elever som inte kostar på samhället så mycket.

Svenska elever har minst antal idrottstimmar i hela Norden och färre än de flesta andra länder i Europa.

Jag anser att vi borde införa 40 minuter idrott i skolan varje dag precis som i studien jag berättade om. Detta hade hjälpt hela Sveriges skolresultat.

Sverige presterade näst sämst i Norden i Pisa-undersökningen och vi har också minst idrott i Norden.

Jag tror att dessa två faktum hör ihop.

Politiker, om ni vill ha mera välmående, välutbildade och friska ungdomar så bör ni tänka om om idrottstimmarna i skolan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emil Karlberg

Ämnen du kan följa