Baracken har trasiga fönster och dörrar och är vandaliserad. Bron är uppruttnad och mycket riskabel att beträda, det ligger glas på marken och saker är utkastade från stugan.

Byggnaden är cirka 50 år gammal och användes av dåvarande AMS vid vägbygge. Alla andra baracker är borttagna sen lång tid och nu är det dags att Trafikverket medverkar till att denna skamfläck tas bort.

Stugor med andra ägare än samer rivs på ägarens bekostnad. Så därför vill jag ha ett svar från någon varför denna barack får stå kvar efter så lång tid.

Artikelbild

| Den gamla arbetarbaracken finns efter Silvervägen vid Guoletisjaure.

Frekvent besökare i området

Replik

Baracken är utan tvekan en så kallad AMS -barack som uppfördes av dåvarande Arbetsmarknadsstyrelsen. På sextiotalet sattes arbetsmarknadspolitiska åtgärder in som ofta handlade om vägbyggnadsjobb. Barackerna sattes upp för arbetarnas bekvämlighet. Äganderättsfrågan är grumlig eftersom Arbetsmarknadsverket inte längre existerar och dessa baracker står på ofri grund. Man kan alltså inte spåra ägarna till exempel via lagfart.

Baracken står dock på mark som Trafikverket disponerar med en så kallad vägrätt. Jag ska överföra ärendet till Trafikverkets enhet för fastighetsförvaltning så att de vidtar nödvändiga åtgärder och att rastplatsen vid Guoletisjaure ställs i det skick som ett så naturskönt område förtjänar.

Svante Lindqvist, markförhandlare Trafikverket Luleå.