Med anledning av: artikeln ”Kommunen vill ha kvar Svenska balettskolan” publicerad 29 november.

Man tror inte att det är sant när man läser i PT att kommunalrådet Anders Lundkvist meddelar att man nu uppvaktar utbildningsdepartementet för att rädda balettskolan i Piteå.

Detta gör man efter att intagningarna stoppats och flertalet barn redan har åkt ut med huvudet före utan några förmildrande omständigheter.

Om man nu hade en avsikt att rädda skolan, varför lät man då inte alla barn som redan var inne i utbildningen få fortsätta till årskurs 9?

Det vill jag gärna ha ett svar på.

SVAR DIREKT från kommunalrådet:

När beslutet om nedläggning av Svenska Balettskolan i nuvarande form fattades fanns det kritik om att kommunen var passiv och inget gjorde.

Så var inte fallet utan det har självklart hela tiden pågått utvecklingsarbete men vi kanske inte alltid informerat om vad som görs.

Det är alltid en balansgång mellan att informera om idéer eller vänta till dess att något färdigt finns att berätta. Det finns inget färdigt förslag ännu.

Ett av de alternativ vi arbetar med är att uppvakta utbildningsdepartementet med ett förslag till en fortsatt utbildning inom dans, i samverkan med staten men med ett förändrat upplägg.

Det går utanför det avtal vi har i dag om Svenska Balettskolan.

Vi vet inget om utfallet av dialogen med utbildningsdepartementet och går vårt förslag om en förändrad inriktning på Svenska Balettskolan inte genomföra så fortsätter vi undersöka andra alternativ.

Anders Lundkvist

Kommunalråd

Vice ordförande kommunstyrelsen