Sportotek för bättre hälsa och jämlikhet

Ett sportotek, där barn kostnadsfritt kan låna utrustning för att testa olika idrotter, skulle gynna både folkhälsan och jämlikheten. Det menar S i Älvsbyn.

18 februari 2019 11:58

Alla Älvsbyns invånare ska kunna leva ett gott och hälsosamt liv. Det är en viktig inriktning för oss kommunpolitiker.

Folkhälsoinsatser som främjar en aktiv livsstil är en del, jämlikhet och alla invånares delaktighet i samhället en annan.

Det sedan länge allmänt känt att rörelse är bra för hälsan. Samtidigt ser vi en utveckling där våra barn och unga rör sig allt mindre och så många som var tredje 10-åring rör sig för lite.

Det finns starkt stöd i forskning för att de som bor i jämlika samhällen är friskare, tryggare och lyckligare än de som bor i ojämlika. Samtidigt ser vi en utveckling där skillnaden mellan de som har och de som inte har blir allt större.

Vi socialdemokrater har en idé för att göra Älvsbyns barn och unga både rörligare och jämlikare.

Måndag lägger vi förslag i fullmäktige om att kommunen ska inrätta ett sportotek. För att alla kommunens barn jämlikt ska ha möjlighet att prova på och delta i hela utbudet av aktiviteter, vill vi göra det möjligt för barnfamiljer att utan kostnad låna den utrustning som behövs.

I Älvsbyns kommun finns ett rikt föreningsliv och ett stort utbud av fritidsaktiviteter som kommunens barn och unga kan delta i året om.

Aktiviteterna kostar medlems- och deltagaravgifter av olika storlek. Dessutom kräver många aktiviteter utrustning som kan vara kostsam att införskaffa.

Barn och unga behöver få möjlighet att prova på olika aktiviteter, för att avgöra vilken eller vilka de vill ägna sig åt regelbundet och över längre tid.

I många föreningsdrivna aktiviteter finns det möjlighet att få prova några gånger utan att betala medlems- och deltagaravgifter. Ett sportotek skulle ge möjlighet att få prova utan tvinga familjen till stora utgifter för utrustning.

Fler barn och unga i rörelse är en investering i hälsa och välbefinnande. Ökad jämlikhet gör livet i Älvsbyn bättre.

Och som en bonus skulle det, om det är drivet av en återbrukstanke, också innebära ett mer hållbart utnyttjande av världens resurser eftersom återbruk ger utrustningen längre livslängd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Socialdemokraterna i Älvsbyn

Ämnen du kan följa