Självklart att ta upp Munksund 5

10 september 2019 09:00

Jag har med intresse följt Piteå-Tidningens olika reportage och alla de insändare som skrivits om Munksund 5 och den olja den eventuellt släpper ut i älven.

Jag är ingen expert, men vad jag kan utläsa av vad som sägs i reportagen och insändarna så verkar båten vara en tickande miljöbomb och borde enligt mig tas upp innan oljan skadar vår natur.

Båten sägs vara i bra skick så jag kan inte undgå att känna en kittlande känsla av vad man kan göra av Munksund 5 när den väl är uppe, tankarna svävar iväg.

Jag ser mellan raderna på de uttalanden som har gjorts och förstår att ingen vill betala för bärgningen utan skjuter gärna över ansvaret på någon annan.

För att slippa vänta på att processen ska utse en ansvarig som själv ska bekosta bärgningen föreslår jag att vi istället kan hjälpas åt företag som privatpersoner att få ihop de 1-2 miljoner kronorna i form av arbete, material eller pengar som behövs för att båten ska kunna bli bärgad.

De som varit med och bidragit kan få en plakett på eller vid båten.

När båten väl är uppe finns det säkert intresserade som vill renovera Munksund 5 och de som vill följa renoveringsprojektet och betala inträde för det likt regalskeppet Vasa. Tänk vilka möjligheter som öppnas! Jag hoppas att bärgningen kan ske så fort som möjligt så att en naturkatastrof kan förhindras.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jörgen Lindström