Insändare Organisationen "100 procent" förnybart bildades 2012. Organisationens ändamål är att driva på energiomställningen till ett fossilfritt samhälle. Medlen för att nå målen är förnybar energiproduktion.

Sveriges riksdag har satt som mål att nettoutsläppen av koldioxid skall vara noll 2045 och elproduktionen skall vara 100 procent förnybar år 2040.

Frågan är hur mycket de så kallade förnybara kraftslagen behöver av ändliga resurser för att tillverkas? Ett vindkraftverk behöver armerad betong för bottenplattan, koppar för kablar och rotorn med mera av ändliga resurser.

Det värsta är att notan för experimentet kommer att uppgå till svindlande 1600 miljarder kronor år 2040. Det står att läsa i Skellefteå krafts rapport 100 procent förnybart. (www.ske.se).

Har inte våra politiker och kraftbolag fixerat sig vid ordet "förnybart"? Var det inte klimatet vi skulle rädda genom att minska halten koldioxidutsläppen?

Hur ser dagens energiproduktion ut? Är inte den bland de renaste i Europa? Vi har redan ett system som producerar energi utan inblandning av kol. Att bygga ett nytt system för att producera energi blir dyrt och vanskligt.

Begreppet "förnybart" kan bytas ut mot miljöanpassad energiproduktion. Nuvarande reaktorer använder maximalt 8 procent av kärnbränslet resten skall muras in så ingen kommer åt resten det vill säga de 92 procent oanvända kärnbränslet. Vår energimix idag behöver inte bytas ut mot dyra nysatsningar. De 1600 miljarder kronorna kan användas till att bygga nya reaktorer och få pengar över. Det kan nämnas att Oskarshamn 3 tog 5 år att färdigställas från första ritningen till att trycka på knappen för start.