Problemet är att media publicerar sin sanning

Anders Nordin skriver om falska nyheter och sin uppfattning av media och får svar direkt av Bengt Larsson, ansvarig utgivare vid Piteå-Tidningen.

15 januari 2018 06:00

I tidningar i hela landet annonserar nu tidningsutgivarna (TU) text med innehåll som kan sammanfattas med deras egen devis ”För det enda som biter på lögner är fakta”.

Det är inte lögnerna och de falska nyheterna som är problemet. Vanliga människor blir mer och mer uppmärksamma på detta fenomen. Detta är positivt men också negativt. Negativt i den bemärkelsen att de ”tror mindre på något”. Dessutom är debatten så polariserad att människor föredrar att sitta i sin egen sfär med likasinnade.

Problemet är att media, det vill säga journalister, redaktioner och tidningsutgivare valt att publicera sin egna politiska, kulturella, etiska och moraliska vinkling av verkligheten. Den är naturligtvis sann. Men man har också valt att inte publicera en lika sann bild av verkligheten när den inte stämmer med den egna politiskt-ideologiska sinnesvärlden. Det är detta som är roten till förekomsten av de falska nyheterna och lögnerna på sociala medier.

Al Jazzera valde på sin tid att publicera verkligheten som den såg ut när de var på plats. Media i Sverige har valt att inte namnge sluskarna i #metoo. Trots att alla kunde läsa vilka de var på Flashback.

Ansvarige utgivarna, ansvariga för allt som skrivs, har också annonserat om att de är beredda att sitta i fängelse om något som inte är sant publiceras i tidningen. Det innebär en försiktighet som bara blir en ytterligare begränsning av verklighetens alla sanningar. Själv skriver jag alltid under med mitt namn. Bryter mina åsikter mot svensk lag i någon form så skall naturligtvis jag straffas. Inte tidningsansvarige.

Om inte människor vill betala för nyheter, så har vi ett allvarligt problem. Där är vi nu. Allt fler, främst unga, väljer att inte köpa sina nyheter. Så var hämtar de sin information ifrån? SVTs lokala tv-redaktioner ger en obefintlig redovisning av det lokala politiska skeendet. Det innebär att vi överlämnar verklighetsbeskrivningarna till annonsörer av kommersiella produkter och till publicisterna av falska nyheter.

Det är fel att ledarsidan skall vara upptagen av tidningsägarens politiska propaganda. Det är ändå köparna som bestämmer över en tidnings existens. Sidan borde istället användas för att kritiskt granska vad som sker i kommunen och i regionen.

Desinformation, vilket också innebär undanhållande av verklighet, är skadligt för vår demokrati. Vår demokrati är tillräckligt utsatt för hot och press redan nu.

Anders Nordin (SLP)

.

SVAR DIREKT

Det är absolut självklart och ingen hemlighet att redaktioner varje dag gör ett urval och med det sagt finns det sanningar som inte berättas. Men det urvalet ska göras så renhårigt som möjligt. Piteå-Tidningens redaktion har bara ett syfte, att jobba för läsarnas skull och leverera det som är sant och relevant. Det är poängen med en oberoende redaktion. Problemet är nog synen på vad som är relevant. För tiotalet år ansågs utgivarna vara samvetslösa redaktörer som snaskade i folks elände och hängde ut människor i offentligheten. I dag anses samma utgivare mörka sanningen genom att inte berätta allt om personer.

Min bild är att utgivarna inte förändrats sig så dramatiskt. Däremot finns det krafter som petat upp media till maktsfären och att de som tror på den ordningen har blivit fler. Det vill säga bilden av media som maktgranskare har grumlats och istället anses makt och media skydda varandra. Det är en syn på verkligheten som jag vet är felaktig och som de allra flesta dessutom inte tror på men som gör den oberoende journalistiken än mer viktig.

Sedan detta med ansvarig utgivare. Jo, Anders Nordin, jag tar ansvaret för det vi publicerar i Piteå-Tidningen. Det gäller allt innehåll. Det är jag som straffas och inte den som signerat insändaren. Detta för att ni insändarskribenter ska våga berätta verklighetens sanningar, eller för att våra reportrar ska göra det.

Jag håller fullständigt med om vikten av att köpa sina nyheter. Jag ser det mer som en samhällsförsäkring. Det roliga är att både köpen och läsningen av Piteå-Tidningen nu ökar och vi ser många yngre köpare.

Bengt Larsson

chefredaktör och ansvarig utgivare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Nordin & Bengt Larsson