Politiker vårdens största problem?

11 augusti 2019 11:05

REPLIK / Med anledning av: insändaren "Dags för innovativa lösningar i vården" (5/8).

Läste dels insändaren från ett antal socialdemokratiska företrädare om att det är dags för innovativa lösningar inom vården, dels en artikel författad av Lars Östling (som ju var den som fick Scania på fötter) och Björn Rosengren med titeln "Politikerna är vårdens stora problem".

Östling/Rosengren skissar med svepande penseldrag om att vården lider av samma problem som industrin gjorde för 30 år sedan.

De tar bland annat upp att specialistsjuksköterskor tjänar kring 30 000 med en gedigen utbildning bakom sig. Vidare att specialistläkarnas löner i Sverige ligger i paritet med de i Grekland och Portugal, samt att sjuktalen inom den offentliga sjukvården ligger cirka 30 procent högre än inom den privata vilket ju tyder på en dålig arbetsmiljö.

Vad har då herrar Östling och Rosengren för lösningsförslag? Jo följande;

Bort med alla politiker och byråkrater som styr vården i dag och låt de som sitter inne med kompetens får styra vården och det är ju självfallet läkarna. Det är nämligen så att läkare inom OECD-länderna i snitt behandlar 3 gånger fler patienter än läkare i Sverige.

En svensk läkare behandlar i snitt 692 patienter medan snittet inom OECD är 2 295 och i Tyskland hela 2 416 patienter.

Som slutkläm anser de att moderna sjukhus är alldeles för sofistikerade för att sättas i händerna på amatörer. Vi kan ju inte låta politikernas och byråkraternas klåfingrighet få styra vården eftersom det är deras bristfälliga förmåga till ledning och styrning som utgör huvudproblemet.

Men det var väl det som de socialdemokratiska företrädarna menade när de talar om innovativa lösningar inom vården.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johnny Lestander