Den här veckan har våra lokala politiker tagit plats på Åsiktssidan och även om jag i alla lägen prioriterar insändare från "vanligt folk" kan jag tycka att det är bra. Bra att de vädrar sina synpunkter och visar på olikheter i politiska värderingar offentligt ibland. Det är ju långt ifrån alla som har möjlighet att följa debatten på plats vid kommunfullmäktige-sammanträden och liknande.

 

Det är framför allt nedläggningarna av byaskolor i Älvsbyn och Håkan Johansson (M) i Piteås "utsträckta hand" till samarbete om de extra välfärdsmiljonerna som fått mången politiker att ta till orda, men också privatpersoner – det ska också poängteras. Bra där, människor.

Jag tycker också att det är bra att vanligt folk som helt enkelt funderat över saker och ting några gånger den här veckan fått veta vad som gäller i Svar direkt från berörda myndigheter. Jag tänker då på planerna för en cykelväg mellan Norrfjärden och Öjebyn, samt det tråkiga med ödehus som förfaller. Bra att saker och ting kan redas ut direkt med tidningens hjälp.

 

Har du också funderingar eller åsikter du vill lufta, jamen fortsätt skriv! Självklart! Undertecknad har förvisso tänkt fly fältet (med den månatliga långhelgen i stugan som mål) någon dag, men min utmärkta vikarie Håkan Öberg tar då över och går att nå via samma mejladress och telefonnummer som jag; insandare@pt.se och 0911–645 21.

Fortsätt skriv! Och Trevlig helg, alla!