Norrbotniabanans betydelse har oftast sagts vara störst för godstransporter här uppe och att det är oerhört viktig är ju alla inom näingsliv och samhällsmedvetna eniga om.

Men när jag nu åkte från Umeå mot Stockholm efter Botniabanan så tog det 28 minuter att åka från Umeå till Örnsköldsvik, 12 mil i en hastighet av 200 kilometer per timme.

En Ö-vikare berättade att deras befolkningstillväxt gynnats starkt av att studerande unga numera med fördel kunde bo kvar i Övik och läsa i Umeå. Även jobbpendlare kunde göra så.

Att städer som Örnsköldsvik, Piteå och Skellefteå tappar flera hundra unga varje år som ska studera, påverkar dessa orter mycket negativt.

Det betyder att kustjärnvägens betydelse för persontransporter är mycket mer betyelsefull än vi trott.

För det skulle då ta mindre än en timme att till exempel åka till Umeå från Piteå och sträckan Luleå–Skellefteå cirka 20 minuter.

Nu är banan byggstartad med första etappen. Men ingen vet vad som händer om nu.

Moderater och Kd-are återkommer till makten. Därför borde nu all media, näringsliv och vi alla som bor norr om Umeå öka vår uppmärksamhet på hur bygget framskrider och dessutom kräva att det snabbas på med att bygga från båda håll eller till exempel från Piteå mot Skellefteå. För när den ändå ska fram så är det ju bara bättre ju fortare.

Det skulle ju också göra det svårare för en M-regering att åter stoppa en av de största infrastruktursatsningarna i norr nånsin.