Nära mat kräver att Nära skola finns

Med anledning av kommunens stora besparingar, där byaskolan hotas av nedläggning, tar Klöverbygdens skolgrupp till orda. Om skolans betydelse - och kopplingen till närproducerad mat.

15 april 2019 14:40

Vi står inför enorma utmaningar i Norrbotten i att öka vår självförsörjningsgrad och förbereda för globala klimatförändringar. För att minska Piteå, Luleå och Norrbottens beroende måste vi trygga vår livsmedelsproduktion.

Enligt “Nära Mat” som alla Norrbottens kommuner är en del av är vår självförsörjande grad så låg som 20-25 procent. För 20 år sedan var den siffran 50 procent.

Det finns bra förutsättningar för att öka självförsörjandegraden och vi behöver göra det för att samhällets utveckling ska vara hållbar.

En av nycklarna för att göra denna omställning möjlig är att locka yngre till de gröna näringarna.

Det finns stort intresse för att arbeta i de gröna näringarna men för att göra det praktiskt genomförbart krävs det att det finns skolor och förskolor på landsbygden.

Unga företagare kommer inte välja de gröna näringarna på bekostnad av sina barns skol- och barnomsorg och ett fungerande livspussel. Ska självförsörjningsgraden växa i Luleå så räcker det inte att satsa på stadsnära orter eller Hällbacken.

Det måste finnas skolor och förskolor i den del av Luleås landsbygd som lämpar sig väl för en utveckling av de gröna näringarna precis som Klöverbygden gör.

Sommaren 2018, i samband med att Piteå och Luleå kommuner gick in och stödköpte svenskt kött, uttalade sig kommunalråd Niklas Nordström “Det här ligger också i linje med våra ambitioner att öka andelen närproducerat i skolmaten”. Då borde ambitionen även vara att värna om den delen av Luleå kommun som möjliggör närproducerad skolmat.

Lägg inte ner Klöverträskskolan för att spara ynka 1,5 miljon om året. Värdet i en levande Klöverbygd är så mycket större!

Tänk på framtida generationer och ta ansvar för ett hållbart Luleå med nära mat, nära skola och nära barnomsorg. Ett hållbart Luleå där gröna näringar och nära mat gynnas genom att den grundläggande servicen i Klöverbygden bibehålls.

Att behålla en så yteffektiv och efterfrågad skola som Klöverträskskolan mitt i en blomstrande landsbygd där barnen växer upp mitt ibland de gröna näringarna är en klok investering för framtiden!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Klöverbygdens skolgrupp