Mp väljer plastkantiner före politisk målsättning

Anders Nordin (SLP) kritisk till användningen av plast i de kommunala köken samtidigt som han tycker det är konstigt att Miljöpartiet lägger en motion och sedan röstar emot den.

10 juli 2019 14:47

I alla kommuner, så även i Piteå, rensar man bort de giftiga och hormonförstörande leksakerna från förskolor och skolor. På kommunfullmäktige den 24/6 behandlades en viktig motion inlämnad av Miljöpartiet. ”Mp vill att kommunen ska ta fram giftfria alternativa matkärl för alla våra barn och elever i Piteå kommun och anser att de nuvarande svarta plastbyttorna som diverse mat läggs i för att sen köras ut till respektive förskola/skola ska bytas ut snarast.”

Denna viktiga motion stöddes av oppositionspartierna. Däremot inte av Miljöpartiet! Inte heller av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Inför införandet av plastkantiner 2013 gjordes en miljökonsekvensbeskrivning. Till denna hänvisar man för att kunna avslå motionen. Miljöpartiet Riks har i sitt program att man ska ta fram en åtgärdsplan för att minska engångsartiklar i plast och byta ut till andra material.

I stort sett all plast innehåller tillsatser, till exempel mjukgörare, stabilisatorer, antistatmedel och färgämnen, används för att påverka plastens egenskaper. Andra används för att underlätta vid tillverkningen av plast. Bisfenol A är ett ämne som är misstänkt hormonstörande och som kan påverka fortplantningen. Ämnet påträffas i nästan alla urin- och blodprover från människor. De flesta av oss får hela tiden i oss låga doser av ämnet. Det sker främst genom mat och dryck som varit i kontakt med polykarbonatplast eller epoxi eftersom rester av bisfenol A kan läcka från materialen. Bisfenol A finns också i olika typer av matbehållare. Bisfenol A är förbjudet i nappflaskor i hela EU.

Halterna av farliga ämnen är låga i de flesta av varorna, men sammantaget handlar det om stora mängder farliga ämnen från plastvaror som så småningom kommer att bli avfall. ”Cocktail-effekten” skall inte underskattas. Tänker man sig inte för så får man generellt i sig mikroplaster via mat och dryck motsvarande vikten på ett kreditkort varje vecka, visar en rapport från University of Newcastle i Australien. En annan studie beräknade att den genomsnittliga amerikanen äter och dricker cirka 45 000 plastpartiklar mindre än 130 mikron årligen, medan de andas in ungefär samma antal.

De svarta plastförpackningarna kan inte återvinnas på grund av de optiska läsmaskinerna. Manuellt utsorterad svart plast strimlas och skickas sedan till Sydostasien. Återvunnen plast är förbjuden att använda i livsmedelsförpackningar. För nedbrytbar plast saknas i dag teknik för återvinning. Allt fler livsmedelsföretag börjar ersätta den svarta plasten med genomskinlig sådan. Det borde även Piteå omedelbart göra för att sedan utreda alternativ som lättglas, rostfritt, kartong eller papperskomposit kan ersätta plasten.

Makten tycks dock vara viktigare för majoritetsstyret än våra barns hälsa. Moderaterna i Piteå stödde inte motionen. Anledningen är att plast är billigare (i ett kortsiktigt perspektiv!) än andra material. Tänker man längre än en mandatperiod blir till exempel rostfritt billigare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Nordin (SLP) Skol- och landsbygdspartiet