INSÄNDARE I TV-programmet ”opinion Live” debatterades huruvida skolavslutningar ska få förekomma i kyrkan eller ej. Föga förvånande hävdade ateistiska, trendsättande humaniker att:

Miljön i kyrkan är en fara för de unga människor som skall fostras in i mellanmjölklandets lagom urvattnade trendkänsligt, politiskt korrekta kultur.

Om inte kyrkan tillåts vara kyrka har vi ju accepterat en dramatisk inskränkning i den grundlagsskyddade åsiktsfriheten. De församlingar som slutar upplåta sina kyrkor för dessa sekulariserade ”teaterföreställningar”, vilka reducerat Kristi kyrkas lokala närvaro till ett pseudokommunalt myndighetsutskott. För rituella övningar enligt en sekulariserad och kristusfientlig

Skolförordning och lärolan.

Kyrkan har ett eget helt unikt uppdrag, som icke kan skötas av några övriga samhällsorgan.

Vårt fädernearv fordrar en mer respektfull hantering även om trendmakarna finner andra doktriner och existentiella uttrycksformer mer tidsanpassade

Jag vill påminna om ett ord ur evangelierna: Folk kom också fram med sina barn till honom för att han skulle röra vid dem. Lärjungarna fick se det och visade bort dem, men Jesus kallade dem till sig och sade: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han ko¬mer aldrig dit in.

Bevara och förvalta arvet från fäderna. Låt Kyrkan vara kyrka och verka som kyrka.