"Kritiker måste också rösta"

15 maj 2019 09:30

EU ska vara lagom. EU ska fokusera på frågor som kräver gemensamma lösningar och hålla sig borta från sådant som sköts bättre på nationell nivå, till exempel välfärdspolitiken och föräldraförsäkringen.

Däremot ska EU ta krafttag för klimatet. EU behöver leda den gröna omställningen.

EU-kommissionen vill chockhöja Sveriges medlemsavgift och införa EU-skatter. Det tycker KD är fel. Istället borde vi omprioritera i EU-budgeten. Den ska vara måttfull.

Det var kristdemokrater som lade grunden till unionen efter andra världskriget. Länder som hade krigat mot varandra kunde därigenom bevara freden, stärka demokratin och bygga välstånd tillsammans.

De här grundläggande värdena är viktiga också i vår tid.

I dag är vi oroliga för att unionen inte ska hålla ihop. Att kämpa för ett lagom EU är att värna unionen.

Norrlänningar är ofta kritiska till EU. Men KD vill inte flytta mer makt till EU. Därför måste vi ändå rösta, fastän vi är kritiska.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helén Lindbäck (KD)