Allas tillgång till laddstolpe är viktigt för en övergång till elbilar och därmed en snabb minskning av bilismens klimatpåverkan. För dem som bor i eget hus är den självklara och enkla lösningen att installera en laddstolpe vid hemmet. 

Därför måste kommuner, bostadsrättsföreningar och hyresvärdar nu ta sitt ansvar. Bygg gärna i samverkan ut en initial laddstruktur för elbilar. 

Kommunerna får en nyckelroll för att i kommunal regi eller tillsammans med andra aktörer konkret erbjuda boende i flerbostadshus att disponera en laddplats nära hemmet.
Laddstolpe måste bli ett krav för bostadsbyggande och vid förändringar av bostadsmiljöer.

Dagens investeringsbidrag för laddstolpe till villaägare, bör kompletteras med ett stöd till fastighetsägare och kommuner. Det är en rättvisefråga, men också viktigt för att skynda på klimatomställningen.