REPLIK

Med anledning av artikeln "Kommunen IVO-anmäld efter barnvåldtäkter" (30/9).

Beklämmande att läsa hur en tjänsteman kan ha en sådan uppfattning.

Roger Burman, verksamhetsområdeschef stöd till barn och familj, svarar i PT:s artikel att "vi fortsätter och tittar på om vi gjort något fel".  

Bäste Roger, jag hoppas att du på något sätt blivit felciterad. Om du inte redan har förstått utan måste fortsätta att titta på om ni gjort något fel blir jag oerhört beklämd. Tre avvikelserapporter och 19 grova våldtäkter, varav en våldtäkt på Familjens hus under övervakning. Behöver jag säga mer?

Ni har inte agerat trots klara signaler från socialtjänsthandläggare – nonchalans? Tjänstefel?! Du svarar också i artikeln: ”Vi kan inte generellt besluta om att en vårdnadshavare aldrig får lämnas ensam med sitt barn. Det är bara om det finns indikationer på att barnet behöver skyddas”.  

Om socialsekreterarna skriver i en av avvikelserapporterna att det framkommit att ett barn utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp från 6 månaders ålder är inte detta om något en klar indikation på att denna person (pappan) definitivt inte ska vara ensam med barnet?!  

En uppmaning från en samhällsmedborgare; fundera en gång till om Du behöver mer signaler från IVO, mig eller någon annan för att inse att ni å det grövsta har missat er uppgift att ta alla signaler på största allvar och att på alla sätt värna och skydda ett spädbarn.

Jag utgår ifrån att IVO kommer fram till samma slutsats, att både du och chefer inom din verksamhet har begått flera flagranta tjänstefel.